2. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Lesning

2 Sam 1,1–4.11–12.19.23–27

I de dager var David vendt tilbake efter å ha slått amalekittene, og han ble enda noen dager i Siklag. Da hendte det den tredje dagen at det kom en mann fra Sauls leir med sønderrevne klær og jord på sitt hode; og da han møtte David, kastet han seg ned på jorden for ham. David spurte: «Hvor kommer du fra?» Han svarte: «Jeg har flyktet fra Israels leir.» Da sa David: «Hvordan har det gått? Fortell meg det!» Han svarte: «Folket flyktet fra striden. Mange er falt, og Saul og hans sønn Jonatan er også døde.» Da sønderrev David sine klær, og det samme gjorde de menn som var med ham. Og de klaget og gråt og fastet helt til aftenen, fordi Saul og hans sønn Jonatan og så mange av Herrens folk og Israels hus var falt for sverdet.

Nå ligger din pryd, Israel,
drept på dine hauger.
Å, at krigerne er falt!
Saul og Jonatan, elsket og avholdt,
hverken i liv eller død ble de skilt.
Raskere var de enn ørner,
sterkere enn løver.
Israels døtre, gråt over Saul,
som kledde dere i purpur,
og prydet deres drakt med gull!

Å, at krigerne falt i striden!
At Jonatan ligger drept på dine hauger!
Jeg sørger bittert over deg, Jonatan, min bror!
Jeg hadde deg inderlig kjær.
Din kjærlighet var mer verd for meg
enn kvinners kjærlighet.
Å, at krigerne er falt
og stridsmenns våpen ødelagt!

Responsoriesalme

Sal 80 (79)

Omkved: Herre, la ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

Hør oss, Israels hyrde,
du fører Josef som en hjord.
Du troner over kjeruber,
åpenbar din herlighet for Israels barn.
Vis oss din makt og velde
og kom oss til hjelp.

Herre, hvor lenge skal din vrede vare?
Når skal du høre din tjeners bønn.
Du lot dem ete sitt brød i gråt,
ga dem tårer å drikke til overmål.
Du lar våre granner strides om oss,
våre fiender spotter oss.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,20–21

På den tid kommer Jesus hjem sammen med disiplene sine, og på ny strømmer mengden sammen, slik at de ikke engang rekker å ta mat til seg. Da hans nærmeste hørte det, gikk de avsted for å få tak i ham, for de mente at han var fra seg selv.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet. En intensjon om kristen enhet (som f.eks. intensjon nr. 5 nedenfor) kan i disse dager tilføyes forbønnene.

Kjære medkristne! I Kristi mysterier finnes det en vei til Gud som bare troen kan fatte. La oss i tillit til dette be:

L: Om at Kirken i møte med døden
må fastholde menneskeverdet og Guds kjærlighet.

L: For samfunnsplanleggerne,
at de må gi rett plass
også til de sinnslidende og døende,
ja også til gravplasser der vi kan ihukomme våre avdøde.

L: For dem som blir regnet
å være uten visdom, forstand og fornuft
– for at vi gjennom hvert menneske
må høre Guds tale til oss.

L: Om omsorg for våre egne avdøde.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Barmhjertige Gud,
med sitt eget blod har din Sønn kjøpt oss fri.
Ta derfor imot våre bønner.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.