2. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Lesning

1 Sam 17,32–33.37.40–51

I de dager sa David til Saul: «Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren.» Men Saul svarte: «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham; du er jo bare unggutten, og han har vært kriger fra ungdommen av.» David sa: «Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren.» Da sa Saul til David: «Så gå da! Herren vil være med deg.»

David tok sin stav i hånden, lette seg ut fem glatte stener i bekkefaret og la dem i gjetervesken som han hadde med seg. Slyngen hadde han i hånden. Så gikk han frem mot filisteren. Imens kom filisteren stadig nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran ham. Da filisteren så frem for seg, fikk han øye på David, men enset ham ikke. David var jo bare unggutten, rødkinnet og vakker å se til. «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sin gud. «Kom hit til meg,» sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» David svarte: «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot deg i navnet til Herren, hærskarenes Gud, han som er Gud for Israels fylkinger; ham har du hånet. I dag vil Herren gi deg i min hånd; og jeg skal slå deg ihjel og hugge hodet av deg. Og ditt lik og likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden, så hele verden kan skjønne at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet, skal skjønne at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han vil gi dere i vår makt.»

Da nå filisteren for opp og kom bortover mot David, sprang David brått frem fra fylkingen, mot filisteren. Han stakk hånden ned i vesken og tok opp en sten, kastet den med slyngen og traff filisteren i pannen. Stenen gikk dypt inn i pannen på ham, og han stupte med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slynge og sten. Han felte filisteren og slo ham ihjel, enda han ikke hadde noe sverd i hånden. David sprang bort til filisteren, tok sverdet hans og drog det ut av sliren og drepte ham. Så hugget han hodet av ham. Da filisterne så at kjempen deres var død, tok de flukten.

Responsoriesalme

Sal 143 (144)

Omkved: Lovet være Herren, min klippe.

Lovet være Herren, min klippe,
han lærer mine hender å stride,
mine fingre å spenne buen.

Han er min miskunn og min festning,
mitt vern og min redningsmann.
Han er mitt skjold og mitt håp,
han gir meg seier over alle folk.

En ny sang vil jeg synge for Herren,
spille på tistrenget harpe.
Du som gir kongene seier,
redder David din tjener,
fri meg fra det onde sverd.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,1–6

På den tid gikk Jesus atter inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. Og de holdt øye med ham for å se om han ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne få i stand en anklage mot ham. Da sier Jesus til ham med den visne hånden: «Kom frem hit.» Og så spør han dem: «Hva er tillatt på en sabbat? Å gjøre vel, eller å volde skade? Å frelse liv, eller å drepe?» Men de tidde. Da så han seg om iblant dem, harm og sorgfull over deres forherdede hjerter, og sa til mannen: «Rekk hånden ut!» Mannen så gjorde, og hånden ble god igjen. Men fariseerne gikk ut, og begynte straks å rådslå med herodianerne om hvordan de skulle få ryddet ham av veien.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Kristus som er prest til evig tid ifølge Melkisedeks orden, kom for å bringe oss fred. La oss i tillit til ham be:

L: For forkynnelsen av budskapet
om Kristus som vår evige prest, profet og konge.

L: For dem som har et særlig ansvar for fredens sak hos oss,
at de må sette sin lit til Guds kjærlighet
mer enn til egen styrke.

L: For dem som lider unødig
fordi regler og bestemmelser
står i veien for den hjelp de trenger.

L: At vi må bringe all vår lovprisning frem for Gud
som takkeoffer i den hellige messe.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Himmelske Far,
du som sendte oss din Sønn
for å gjøre vel og frelse liv,
gi oss del i hans hjelp.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig å feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.