20. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 43,1–7a

Så førte engelen meg til porten, den port som vender mot øst. Og se, der kom Israels Guds herlighet fra øst. Lyden av den var som duren av store vannmasser, og jorden lyste av hans herlighet. Det syn jeg fikk se, lignet det syn jeg hadde da han kom for å ødelegge byen, og det jeg hadde ved elven Kebar. Da kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden. Og Herrens herlighet drog inn i templet gjennom den porten som vender mot øst. Da løftet Ånden meg opp og førte meg til den indre forgård. Og se, Herrens herlighet fylte huset! Da hørte jeg en som talte til meg inne fra templet, mens mannen stod ved siden av meg. Han sa til meg: Menneske, dette er stedet for min trone, stedet hvor jeg vil sette min fot; her vil jeg bo blant Israels sønner til evig tid.

Responsoriesalme

Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14

Omkved: Herrens herlighet skal bo i vårt land.

Jeg vil høre hva Herren sier,
Guds tale er fred for hans folk, hans venner.
Hans frelse er nær den som frykter ham.
Hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred,
troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken,
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går foran hans åsyn,
hvor han går følger fred i hans spor.

Evangelievers

Halleluja. Dere har bare én far - han som er i himlene. Og én er deres lærer, Kristus. Halleluja.

Evangelium

Matt 23,1–12

På den tid vendte Jesus seg både til mengden og til disiplene og sa: «På Mose stol sitter de lovkyndige og fariseerne. Følg derfor deres bud, og overhold deres forskrifter; men deres handlinger skal dere ikke efterligne. For de sier nok hva dere skal gjøre, men selv gjør de det ikke. De binder sammen tunge bører som de lesser på folks skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Og alle sine gode gjerninger gjør de for å bli lagt merke til av folk. De pranger med brede minnekapsler og store kvaster på sine kapper; de liker å få hedersplassen i gjestebud og sitte fremst i synagogene, og de vil gjerne at folk skal hilse dem på gaten og kalle dem mester.

Men dere skal ikke la dere kalle mester. For én er deres mester, og dere er alle brødre. Heller ikke skal dere kalle noen 'far' her på jorden, for dere har bare én far - han som er i himlene. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, og det er Messias. Blant dere skal den fremste være tjener for de andre; den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Å følge Guds bud når budbærerne er dårlige forbilder, er vanskelig. La oss be om hjelp til likevel å se og gjøre det som er rett:

L: For kristne som sliter
med dårlige prester eller med andre dårlige ledere.

L: For alle i samfunnet
som er omgitt av korrupsjon og annet misbruk,
at de må finne den rette vei gjennom vanskelighetene.

L: For dem som skulle vise den rette vei,
men som selv er fanget av urettferdighet.

L: At vi må se og høre Guds vilje
og følge hans veier.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du gir dine løfter til de vanskeligstilte.
Hjelp oss i vår omgang med ditt ord,
og gi at ditt rike må ha fremgang og vekst.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.