20. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 24,15–24

Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneske, se, ved en brå død tar jeg dine øynes lyst og glede fra deg. Men du skal ikke klage og gråte og ikke felle tårer. Du skal bare sukke i stillhet og ikke holde likklage. Bind turbanen på deg og ta sko på føttene! Dekk ikke skjegget til, og spis ikke sørgebrød!

Om morgenen talte jeg til folket, og om kvelden døde min hustru. Neste morgen gjorde jeg det jeg hadde fått påbud om. Da sa folket til meg: «Vil du ikke si oss hvorfor du gjør dette?» Jeg svarte: Herrens ord kom til meg, og det lød så:

Si til Israels ætt: Så sier Herren Gud: Se, jeg vil vanhellige min helligdom, det stolte vern som dere fryder dere over å se, og som dere lengter efter. De sønner og døtre som dere lot bli igjen, de skal falle for sverd. Da skal dere gjøre som jeg har gjort: Dere skal ikke dekke skjegget til og ikke spise sørgebrød. Bind turbanen om hodet og ta sko på føttene! Dere må ikke klage og gråte. Men dere skal visne bort i deres synder og stønne med hverandre. Esekiel skal være et tegn for dere. Akkurat som han har gjort, skal dere gjøre. Når dette skjer, skal dere sanne at jeg er Herren Gud.

Responsoriesalme

5 Mos 32

Omkved: Du glemte din Gud, han som fødte deg.

Klippen, ditt opphav, enset du ikke,
du glemte din Gud, han som fødte deg.
Herren så det og ble vred,
han forkastet sine sønner og døtre.

Han sa: «Jeg vil skjule mitt åsyn for dem
og se hvordan det går dem til slutt;
for det er en vrang og uvillig slekt,
troskap viser den ikke.

De egget meg med sine avguder,
med gagnløse guder vakte de min harme.
Så vil jeg egge dem med et folk uten verd,
krenke dem med et tåpelig folkeslag.»

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike er deres. Halleluja.

Evangelium

Matt 19,16–22

På den tid var det en som kom til Jesus og spurte: «Mester, hva godt må jeg gjøre for å oppnå det evige liv?» Jesus svarte: «Hvorfor spør du meg om det gode? En er den Gode. Men vil du virkelig gå inn til Livet, så hold budene». Den annen spurte: «Hvilke bud?» Og Jesus svarte: «Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke avlegge falsk vidnesbyrd, du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv.» Den unge mannen sier: «Alt dette har jeg overholdt. Hva er det da som mangler?» Da svarte Jesus: «Vil du være fullkommen, da gå bort og selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, - så får du en skatt i himlene. Og kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort - for han var meget rik.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kaller oss til etterfølgelse. La oss be om hjelp til å følge kallet:

L: For alle brødre og søstre
som har solgt alt de eide for å følge Kristus.
La oss påkalle ham som ble fattig for vår skyld.

L: For dem som har makt og innflytelse i samfunnet,
at de må sette sin ære i personlig å leve nøysomt.
La oss påkalle ham som kom for å tjene.

L: For dem som er blitt slaver under penger og eiendom.
La oss påkalle vår Frelser.

L: For ungdommene på dette sted som spør seg
om de skal følge et kloster- eller annet ordenskall.
La oss påkalle ham som viste vei til en skatt i himlene.

Himmelske Far,
du som har gitt oss budene og sendt oss din Sønn,
hjelp oss å finne vår vei til deg
og følge den uansett hva prisen måtte bli.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.