21. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 1,17–25

Brødre, Kristus sendte meg ikke ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det uten å ty til verdslig visdoms tale - så Kristi kors skulle beholde sin fulle vekt. For forkynnelsen av korset, den lyder nok som dårskap for dem som går sin undergang i møte; men for oss som er på frelsens vei er den Guds kraft. Som det står skrevet: - «De vises visdom vil jeg ødelegge, til intet vil jeg gjøre de forstandiges forstand.» - Og hvor er nå vismannen? Hvor er den lovlærde? Hva er det blitt av dem, alle denne verdens ivrige debattanter? Mon det ikke er så at Gud har gjort denne verdens visdom til dårskap? For verden har jo med all sin visdom ikke erkjent Gud gjennom hva han i sin visdom har gjort, og derfor har Gud funnet for godt å frelse dem som tror, nettopp ved et dåraktig budskap. For mens jødene spør efter jærtegn og hellenerne søker en filosofi, forkynner vi en korsfestet Messias, - for jødene er det opprørende, for hedningene er det dårskap, men for oss som er kalt, enten vi er jøder eller hellenere, er Kristus Guds egen kraft og Guds egen visdom. For selv Guds dårskap er visere enn menneskene, og selv Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Responsoriesalme

Sal 32 (33)

Omkved: Jorden er full av Herrens miskunn.

Rettferdige juble i Herren,
oppriktige av hjerte syng hans pris.
Lov Herren med citar,
lovsyng ham med tistrenget harpe.

For Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Herren omstøter gudløses råd,
gjør deres tanker til skamme.
Herrens råd står fast for evig,
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Våk og be hver tid og stund, så dere kan bli verdige til å møte Menneskesønnen ansikt til ansikt. Halleluja.

Evangelium

Matt 25,1–13

På den tid fortalte Jesus denne lignelse til sine disipler: «Så kan himlenes rike lignes med ti terner, som kom for å gå brudgommen i møte; og alle hadde sine lamper med. Men fem av dem var uforstandige, og bare fem av dem var kloke. For de uforstandige tok nok lampene, men hadde ikke olje med; de forstandige derimot tok både lampene sine og kanner med olje. Men da brudgommen lot vente på seg, falt de etter hvert i søvn og sov til sist alle.

Da, midt på natten, hørtes et rop: 'Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte!' Alle ternene våknet og gjorde lampene sine i stand.

Men de uforstandige måtte si til de kloke: 'La oss få litt olje av dere, for lampene våre slukner.'

Da svarte de som hadde vist seg forstandige: 'Nei, det blir ikke nok både til oss og til dere; dere må gå til kjøpmannen og hente noe selv.' Men mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten. Så ble døren lukket.

Senere kom også de andre ternene og ropte: 'Herre, herre, lukk opp for oss!'

Men han svarte: 'Jeg har bare dette å si dere: Jeg vet ikke hvem dere er.' Våk derfor - for dere kjenner hverken dagen eller timen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende. Som brudepikene venter vi på Herren. La oss be ham om at vi må være forberedt når han kommer:

L: For forvalterne av nådemidlene,
at de må gjøre de troende beredt til å møte Herren.

L: For dem som har makt utenfor Kirken,
at de må respektere korsets mysterium.

L: For alle som lider
fordi de ikke skikker sitt liv etter Herrens vilje.

L: For oss kristne på dette sted,
at vi må hjelpe hverandre til å vente på Herren.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som kommer i den stund vi ikke venter det,
gi at vi alltid må være beredt til å møte deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.