21. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

2 Tess 2,1–3a.14–17

Brødre, hva angår vår Herre Jesu Kristi komme, da vi alle skal samles, sammen med ham - da har vi en bønn til dere. La dere ikke skremme eller bringe ut av fatning, hverken av åndsprofetier eller annen tale, eller av noe brev som skulle være kommet fra oss, om at Herrens dag er inne. La ingen bedra dere på noen måte! - Gud har kalt dere gjennom vårt evangelium, til å få vår Herre Jesu Kristi herlighet i eie. Stå da fast, kjære brødre, og hold fast ved den overlevering dere har fått fra oss - det være seg muntlig eller skriftlig. Måtte så han selv, vår Herre Jesus Kristus, og Gud, vår Far, han som har vist at han har oss kjær, og som i sin nåde har gitt oss trøst for evig og et lykkelig håp, - måtte han gi dere mot i hjertet og styrke til alt som er godt, både i ord og gjerning!

Responsoriesalme

Sal 96 (95)

Omkved: Herren kommer for å dømme jorden.

Si til folkene, Herren er konge,
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med rettferd.

Himmelen glede seg, jorden juble.
Havet bruse i all sin fylde,
marken juble og alt den bærer.

Hvert tre i skogen rope av fryd
for Herrens åsyn, for han kommer.
Han kommer for å dømme jorden,
han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Matt 23,23–26

På den tid talte Jesus til folket og sa:

«Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er: Tiende gir dere av mynte og anis og karve, men dere glemmer det som veier mer i Loven: rettferdighet, barmhjertighet, redelighet. Det er dette som først skulle praktiseres, uten at dermed det andre ble forsømt. Blinde veivisere, som siler myggen av, mens de sluker kamelen hel! Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er: Utvendig renser dere både beger og fat, mens det som fyller dem, er rovlyst og begjær! Blinde fariseere! Rens først innsiden av beger og fat, så blir nok utsiden også ren!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus Kristus fremholdt at vi skal gjøre det viktigste – og ikke unnlate det mindre viktige. La oss be om hjelp til å oppfylle dette bud:

L: For biskopene og andre
som er satt til å føre tilsyn i Kirken,
at de må bruke rett mål når de vurderer et forhold.

L: For alle som har angst for verdens fremtid,
om frykt og tillit preget av Guds ord,
og om hjelp til å bygge en bedre verden.

L: For alle som lider under en misforstått gudsfrykt,
om legedom gjennom mer kjennskap til Jesus Kristus.

L: For oss som arbeider i menigheten her,
om sann ydmykhet
og god samvittighet når det er berettiget.

Allmektige, evige Gud,
du som er himmelens og jordens Herre
og som har gitt oss dine bud,
hjelp oss til å skille rett
mellom vesentlig og uvesentlig.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.