22. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

Kol 1,1–8

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheos, til de hellige i Kolossæ, våre trofaste brødre i Kristus. Nåde og fred fra Gud vår Far være med dere.

Vi takker stadig Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, for dere i våre bønner. For vi har hørt om deres ekte kristentro og om den kjærlighet dere viser alle de hellige, med tanke på det håp som venter dere i himlene - det håp som dere fikk forkynt, den gang budskapet om det sanne evangelium først fant vei til dere, som det har vunnet frem overalt i verden ellers. Overalt bærer det nå frukt og utfolder seg, likesom det har gjort hos dere, siden den dag da dere første gang fikk høre om Guds nåde og lære den å kjenne for hva den i sannhet er. Det lærte dere av Epafras, vår kjære medarbeider, som så trofast går inn i vårt arbeid som Kristi tjener; og det er han som har fortalt oss om den Åndens kjærlighet dere eier.

Responsoriesalme

Sal 51 (52)

Omkved: Jeg stoler på Herrens miskunn for alltid.

Jeg er som et frodig oljetre i Herrens hus,
jeg stoler på Herrens miskunn for alltid.
Med dem som elsker deg vil jeg sette mitt håp til ditt navn,
for du er god.

Evangelievers

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Luk 4,38–44

På den tid gikk Jesus ut fra synagogen og over til Simons hus. Der lå Simons svigermor til sengs i sterk feber, og de bad ham hjelpe henne. Da bøyde han seg over henne og talte myndig til feberen, så den slapp henne. Og i samme øyeblikk kunne hun stå opp og stelle for dem. Da solen var gått ned, kom de til ham med alle som led av en eller annen sykdom, og han la hendene på hver enkelt og helbredet dem alle. Det fór også demoner ut av mange, mens de skrek og ropte at han var Guds sønn. Men han truet dem til å tie, for de visste at han var Messias. Ved daggry neste morgen drog han bort til et øde sted. Men mengden lette efter ham, og da de fant ham igjen, forsøkte de å holde ham tilbake, for de ville ikke at han skulle reise fra dem. Men han sa til dem: «Også i de andre byene må jeg forkynne Guds rike; det er det jeg er utsendt for.» Og så fortsatte han med å forkynne rundt om i Jødelands synagoger.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Også blant oss har Evangeliet båret frukt, slik at vi nå er samlet til gudstjeneste. La oss be om at Evangeliet må virke i oss omsorgens og samarbeidets gaver:

L: For de ulike tjenere i Kirken,
at de må glede seg over hvordan Gud gir vekst
der en planter og en annen vanner.

L: For dem som har ansvar
for sosial- og familiepolitikken,
at de må fremme det gode samfunn
med respekt for de guddommelige verdier.

L: For de lidende,
at de må kjenne hjelp gjennom familietilhørighet.

L: For familieforholdene i vår menighet,
om et godt forhold mellom svigerforeldre og svigerbarn.

Himmelske Far,
du som gjennom Kristus helbredet Peters svigermor,
gi oss å kjenne din store kraft og hjelp.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.