23. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

Kol 3,1–11

Brødre, er dere da oppstandne med Kristus, så streb efter de ting som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre! Stem tanke og sinn efter dem, og ikke efter de jordiske ting. For dere har vært gjennom døden, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus står frem i lyset - han som er vårt liv - da skal også dere stå frem med ham i herligheten. Det legeme som hører jorden til skal dere da la dø. Utukt, urenhet, onde lidenskaper og begjær, griskhet (som ikke er noe annet enn avgudsdyrkelse) - alt dette nedkaller Guds vrede. Selv levde dere også en gang midt i alt dette, og førte det samme liv. Men nå skal dere avstå fra det - sinne, hissighet, ondskapsfullhet, sladder og sjofelt snakk må ikke lenger høres fra dere. Og lyv ikke for hverandre. Det gamle jeg og dets livsførsel har dere jo lagt bort for å iføre dere et nytt menneske, som, stadig fornyet i sin Skapers bilde, vandrer frem mot den fulle erkjennelse. Da er det ikke lenger spørsmål om hellener eller jøde, omskjærelse eller ikke omskjærelse, om barbar, skyter, slaver eller fribåren; da er Kristus alt i alle.

Responsoriesalme

Sal 145(144),2-3.10-11.12-13ab

Omkved: Herren er god mot alle.

Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.
Herren er stor og høylovet,
hans storhet kan ingen lodde.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn kan se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Gled dere og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,20–26

På den tid så Jesus opp, festet blikket på sine disipler og sa:

«Salige er dere fattige, for Guds rike hører dere til.
Salige er dere som nå sulter, for dere skal få spise dere mette.
Salige er dere som nå gråter, for dere skal få le.
Salige er dere når menneskene hater dere, når de bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for Menneskesønnens skyld. Gled dere da og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. For det samme gjorde deres forfedre med profetene.
Men ve dere rike! for dere har alt fått deres trøst.
Ve dere som nå er mette, for dere skal komme til å sulte.
Ve dere som nå ler, for dere skal komme til å sørge og gråte.
Ve dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde deres forfedre med de falske profetene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus har åpnet himmelens porter for oss og kalt oss til et liv i samsvar med denne salighet. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For lederne av ordens- og sekularinstituttene i Kirken,
at de får gi hjelp til et liv i dåpens nåde.

L: Om at også det verdslige liv må bli preget
av den salighet som Kristus talte om.

L: For dem som lider under bannlysning og spott,
at de ikke må oppgi kallet fra Kristus
til fullkommen kjærlighet.

L: For ungdommene i vår menighet,
at de må prøve kallet fra Kristus
til kyskhet og sølibat.

Barmhjertige Gud,
du har gjennom dåpen oppreist oss med Kristus.
Gi at livet alt nå må preges av vårt himmelske mål.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.