23. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Kor 8,1b–7.11–13

Brødre, erkjennelse alene gjør folk oppblåste; det er kjærligheten som virkelig bygger. Nei, hvis noen mener å eie den fulle innsikt, betyr det at han ennå ikke har nådd den rette erkjennelse; den derimot som elsker Gud, ham kjennes også Gud ved. Altså. Når det gjelder spørsmålet om å spise kjøtt som er ofret til avgudene, vet vi at der er ingen avgud til i verden, og at der er bare én Gud. Ja, for selv om der er hva folk kaller «guder», både i himmelen og på jorden - og dem er det ganske riktig mange av, «guder» og «herrer» - så er der for oss bare én Gud, vår Far, fra hvem alt kommer og for hvem vi er til; og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er skapt og ved hvem vi er til. Men denne erkjennelse har ikke alle. Tvert - imot, enkelte spiser av gammel vane fremdeles kjøttet med tanke på at det er ofret til guden, og så blir deres samvittighet besmittet, usikker som den ennå er. Og så går han sin undergang i møte, takket være din «erkjennelse», den bror som Kristus er død for! Da er det Kristus selv dere synder mot, når dere på denne måte synder mot brødrene ved å krenke deres usikre samvittighet! Og derfor: Hvis en rett mat kan føre min bror til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt; så gjør jeg ikke noe som kan bli en snare for min bror.

Responsoriesalme

Sal 139 (138)

Omkved: Herre, du gransker meg og du kjenner meg.

Herre, du gransker og kjenner meg,
om jeg sitter eller står opp, så vet du det.
Du kjenner mine tanker langt borte fra, vet min vei og mitt hvilested.
Du utforsker mine veier.

Du har dannet hjerte og nyrer,
fra mors liv har du formet meg.
Jeg takker deg fordi jeg er underfullt skapt,
og underfull er din gjerning.

Ransak meg, Gud, så du kjenner mitt hjerte,
prøv meg og kjenn mine tanker.
Se om jeg er på fortapelsens vei,
led meg på evighets vei.

Evangelievers

Halleluja. Dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss, og hans kjærlighet blir fullendt i oss. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,27–38

På den tid sa Jesus til disiplene: «Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. Når en slår deg på kinnet, så vend det andre til; om en tar fra deg din kappe, la ham få kjortelen med. Gi til enhver som ber deg, og tar noen fra deg hva ditt er, krev det ikke igjen! Hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, hva takk fortjener dere vel for det? Til og med synderne elsker når de selv blir elsket. Og om dere gjør vel mot dem som gjør vel mot dere, hva takk fortjener dere vel for det? Selv onde mennesker gjør det samme. Og om dere låner penger ut til folk dere håper å få dem igjen av, hva takk fortjener dere vel for det? Også syndere låner ut til syndere, for å få like meget igjen. Nei, elsk deres fiender, gjør vel mot dem og lån ut til dem uten å vente noe igjen! Da skal dere få stor lønn; da skal dere være den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke selv bli dømt! Fordøm ingen, så skal dere ikke selv bli fordømt, men eftergi, så skal dere selv få eftergitt! Gi, så skal dere få, og det et godt mål, et rystet og stappet og toppfullt fange. Men med det mål dere bruker til andre, skal det også bli målt opp til dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi er kalt til å være barmhjertige slik vår himmelske Far er barmhjertig. La oss be om miskunn og om barmhjertighetens gave:

L: For dem som har spesiell styringsmyndighet i Kirken,
at de må ikle seg et varmt hjertelag,
godhet og ydmykhet, mildhet og tålmod.

L: For politikere og andre med borgerlig lederansvar,
at de må føre en politikk
der rettferdighet forenes med barmhjertighet.

L: For de svake som lett kan rammes av usikkerhet og undergang,
at de i Kirken må finne solidaritet og støtte.

L: Om frihet fra dømmesyke i vår menighet (vårt fellesskap).

Barmhjertige Gud,
du som både dømmer og tilgir,
hjelp oss å tilgi slik som du har tilgitt oss,
og vis deg barmhjertig mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag