25. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Ordsp 21,1–6.10–13

Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han leder det dit han vil. En mann kan synes at hele hans ferd er rett, men Herren prøver menneskenes hjerter. Å gjøre det som er rett og rettferdig, er mer verd for Herren enn offer. Stolte øyne og hovmodig hjerte, lyset for de gudløse, er synd. Det den flittige tar seg fore, gir vinning, men hastverk fører bare til tap. Den rikdom en vinner med løgn, er et pust som blir borte; den fører til døden. Den gudløse har lyst og trang til det onde, hans neste får ingen velvilje hos ham. Når en spotter må bøte, blir den uerfarne klok; og lærer du en vis, tar han kunnskapen til seg. Den rettferdige akter på de gudløses hus, han styrter de onde i ulykke. Den som lukker sitt øre for de fattiges skrik, skal selv måtte rope uten å få svar.

Responsoriesalme

Sal 118 (119)

Omkved: Herre, lær meg din viljes vei.

Salig den som er hel i sin ferd,
som vandrer i din lov.
Vis meg dine bud og veier.
Jeg vil grunne på dine under.

Sannhetens vei har jeg valgt,
jeg har villet følge dine bud.
Gi meg forstand så jeg kan følge dine lover
og holde dem av hele mitt hjerte.

Før meg på dine veier,
for jeg har min glede i dine bud.
Din lov vil jeg alltid holde
i evigheters evighet.

Evangelievers

Halleluja. Salig den som hører Guds ord og retter seg efter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 8,19–21

På den tid kom Jesu mor og hans brødre for å treffe ham, men slapp ikke frem for folkemengden. Det gikk da beskjed til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og spør efter deg.» Men han svarte dem: «Min mor og mine brødre, det er de som lytter til Guds ord og handler derefter.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Å gjøre det som er rett og rettferdig, er mer verd for Herren enn den gamle pakts offer. La oss be om hjelp til å dyrke Gud på rett vis:

L: For alle som arbeider
med å fornye og levendegjøre gudstjenesten.

L: For vår konge (dronning) N.,
at han (hun) må ha sitt hjerte forankret i Gud.

L: Om at vår gudstjeneste må bringe frukter
også i form av nestekjærlighet.

L: Om innsats og kraft til å bygge de nye kirker
vi trenger i vårt bispedømme (stift).

Himmelske Far,
du gav Jomfru Maria nåde til å grunne på ditt ord.
Gi også oss å lytte til ditt ord og handle deretter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.