25. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Fork 1,2–11

Alt er tomhet, sier Forkynneren. Ja, alt er bare tomhet. Hva har menneskene igjen for sitt strev, av alt de sliter med under solen? Slekter går, og slekter kommer, men jorden står alltid ved lag. Solen går opp, og solen går ned, så skynder den seg tilbake til stedet der den går opp. Vinden blåser mot syd, så dreier den mot nord; stadig snur og skifter den og tar fatt på samme rundgang igjen. Alle elver renner ut i havet, men havet blir ikke fullt; dit elvene før har rent, fortsetter de å renne. Mannen blir trett av å tale og får ikke sagt det han vil. Øyet blir ikke mett av å se, og øret får aldri nok av å høre. Det som var, skal alltid være, og det som skjedde, skal atter skje. Det finnes ikke noe nytt under solen. Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt,» har det allikevel vært der før, helt fra eldgammel tid. Ingen tenker på slekter som var; og slekter som engang kommer, vil heller ikke leve i minnet hos dem som siden skal følge.

Responsoriesalme

Sal 90 (89)

Omkved: Herre, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt.

Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier:
Vend tilbake menneskebarn.
For tusen år er i dine øyne som en dag,
som dagen igår og som en nattevakt.

Du skyller dem bort som en drøm om morgenen,
de er som det groende gress.
Det gror og blomstrer en morgen,
innen aftenen er det visnet og tørt.

Lær oss å telle våre dager for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye? Ha miskunn med ditt folk.
Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.

La dine tjenere se din gjerning,
din herlighet stråle over våre barn.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
styrk våre henders gjerning.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,7–9

På den tid fikk Herodes høre om alt hva Jesus gjorde, og visste ikke hva han skulle tro. For noen sa at Johannes var oppstått fra de døde, andre at det var Elija som hadde vist seg, og atter andre at det var en av de gamle profetene som var gjenoppstått. Selv sa Herodes: «Johannes har jeg latt halshugge; hvem er da han som jeg hører alt dette om?» Og han søkte en anledning til å få se ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Menneskene har mange interesser, men ikke alltid for det vesentligste. La oss be Gud sette sitt preg på våre interesser og vårt engasjement:

L: Om at alle kristne må vitne om Kristus
midt i vår verden som er fylt av tomhet.

L: Om nysgjerrighet for personen Jesus, slik Herodes viste,
og at nysgjerrigheten må bli forvandlet
til ransakende spørsmål, engasjement og personlig tro.

L: For alle som føler tomhet og vil ta sitt eget liv.

L: At våre ønsker om å skaffe oss privathus
og andre materielle goder
ikke må komme i veien for byggingen
av kirker og andre bygninger som Kirken trenger.

Himmelske Far,
du som kaller oss til å søke deg,
gi at vi i sinn og handling blir preget av deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.