26. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Neh 8,1–4a.5–6.7b–12

I de dager samlet hele folket seg som én mann på plassen foran Vannporten. De bad Esra den skriftlærde om å hente boken med Moseloven, som Herren hadde gitt Israel. Den første dag i den syvende måned la presten Esra frem loven for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Han stod på plassen foran Vannporten og leste opp av loven fra tidlig om morgenen til midt på dagen, for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som stod i lovboken. Esra den skriftlærde stod på en plattform av tre som de hadde laget til det bruk.

Esra åpnet boken så hele folket så det; for han stod høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele forsamlingen seg. Esra lovet Herren, den store Gud, og folket svarte: «Amen, amen,» mens de holdt hendene løftet. Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. Levittene forklarte loven for folket, mens det stod der. De leste opp av Guds lovbok, stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det.

Stattholderen Nehemia, presten Esra den skriftlærde og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren, deres Gud. Sørg ikke og gråt ikke!» For hele folket gråt da de hørte de ord som stod i loven. Så sa Esra til dem: «Gå nå hjem, spis fete retter og drikk søte drikker! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for! For denne dagen er helliget vår Herre. Sørg ikke! Gleden i Herren gjør dere sterke.» Levittene prøvde å få folket til å holde seg i ro. «Vær stille og sørg ikke!» sa de; «dette er en hellig dag.» Så gikk hele folket bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest. For de hadde skjønt det som var sagt dem.

Responsoriesalme

Sal 18 (19)

Omkved: Herrens befalinger er rette. De gleder hjertet.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vitnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

Mer kostelig enn gull,
skinnende gull i mengde,
søtere enn den beste honning.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,1–12

På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke. Og så sa han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis. Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: 'Guds rike står for døren!' Men kommer dere til en by hvor folk ikke vil vite av dere, så gå ut på gaten og rop: 'Selv støvet her fra byen skal dere få beholde - vi stryker det av våre føtter! Men vit allikevel at Guds rike står for døren!' Og det sier jeg dere: Når Dagen kommer, skal selv folket i Sodoma slippe lettere enn den byen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus utpekte og sendte ut ikke bare de tolv apostler, men også sytti andre. La oss be om nåde til å være tro mot kallet fra ham, hver i vår stand og stilling:

L: For prestene som skal være biskopenes medarbeidere,
om lydighet overfor prestekallet fra Kristus.

L: For det borgerlige samfunns ledere,
at de må respektere Kirkens tjenere i deres gjøremål.

L: For alle som av sorg og smerte
er utslitt og nedbrutt.

L: For diakoner, lektorer,
kateketer og andre forkynnere
som virker i Kirken på dette sted.

Himmelske Far,
du som av Job ble kalt gjenløseren som lever.
Gi at vi i vårt liv og vår tjeneste
lik ham alltid må sette vår lit til deg,
den siste som skal stå frem på jorden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.