28. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 4,22–24.26–27.31;5,1

Brødre, det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med en trellkvinne og en med en fribåren kvinne. Men trellkvinnens sønn kom til verden på naturlig vis, mens den frie kvinnes sønn ble født i kraft av løftet. Og dette har nå en dypere mening. De to kvinnene betegner de to pakter; den ene er pakten fra Sinaifjellet, og som setter slaver i verden; og det er da Hagar.

Men det Jerusalem som er i det høye, det er fritt, og det er vår mor. Som det står skrevet: «Fryd deg, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke kjenner fødselsveer! For den forlattes barn skal bli tallrike. Mange flere enn hennes som har en mann.»

Så ser dere da, brødre, at vi er ikke en trellkvinnes barn, men barn av den frie kvinne. Til et liv i frihet er det Kristus har frigjort oss. Stå da fast, og la dere ikke på ny binde under trelleåket!

Responsoriesalme

Sal 112 (113)

Omkved: Herrens navn være lovet, fra nu av og til evig tid.

Alle Herrens tjenere,
lovpris Herrens navn.

Velsignet være Herrens navn
fra nu av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad
høylovet Herrens navn.

Høyt over alle folk står han,
hans ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren vår Gud
i himmel og på jord?

Hvis trone i det høye står,
som ser til dypest dyp.

Som reiser arming opp fra støv,
fra sølen fattig mann.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst idag. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,29–32

På den tid samlet store mengder seg omkring Jesus, da tok han ordet og sa: «Vår samtid er ond, den forlanger jærtegn. Men det eneste tegn den skal få, er Jona's tegn. For på samme måte som Jona ble et jærtegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli et jærtegn for folket her. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom - og her er noe større enn Salomo. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jona's forkynnelse - og her er noe større enn Jona.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har åpenbart sitt Evangelium for oss. La oss be om hans miskunn i vår streben etter å følge Evangeliet:

L: For alle som har hørt Guds ord forkynt
og som er blitt Guds barn i kraft av løftene,
at de må komme seg velberget gjennom dommen.

L: For dronninger og andre statsledere,
at de må bli vitner om Guds nåde.

L: For alle som lider
på grunn av splittelse mellom folkegrupper.

L: For oss på dette sted,
at vi må forstå Guds tegn.

Barmhjertige Gud,
du som elsker alle folkeslag
og som åpenbarer deg for hvem du vil,
gi oss å være lydige mot ditt kall.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.