29. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 4,7–16

Brødre, hver enkelt av oss har fått seg tilmålt sin egen del av Kristi nådegaver. Derfor heter det også: «Han steg opp i det høye, førte fanger med seg, menneskene gav han gaver.» - Dette at han «steg opp», betyr imidlertid at han først steg ned, til jordens lavere regioner. Og han som steg ned, han er den samme som steg opp, høyt over alle himler, for å omfatte hele Altet. Og hans gaver var: til noen, å være apostler, til andre, å være profeter, til andre, evangelister, til atter andre, hyrder og lærere - alt dette for å gjøre de hellige fullt skikket til sin oppgave, og således bygge opp Kristi legeme, så vi alle til sist blir ett, i troen på og den fulle erkjennelse av Guds sønn, og når frem til det modne menneske, som har nådd sin fulle vekst og i seg virkeliggjør Kristi hele fylde. Da er vi ikke lenger barn, som lar seg kaste omkring av bølgene og hvirvle rundt i blåsten fra alle slags nye lærer, som et bytte for menneskenes falske spill og listige forførelseskunster. Men gjennom et liv i sannhet og kjærlighet skal vi vokse opp til ham som er hodet, - Kristus. Ut fra ham er det at hele legemet vokser sin vekst og blir oppbygd i kjærlighet, sammenføyd og sammenholdt ved alle sine støttende ledd, som gir hver enkelt del den kraft den trenger.

Responsoriesalme

Sal 121 (122)

Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.

Jeg frydet meg da de sa:
Vi går opp til Herrens hus.
Så står da våre føtter
i dine porter Jerusalem.

Dit opp går stammene, Herrens stammer,
for å prise Herren efter Israels lov.
Der står dommerseter,
seter for Davids hus.

Evangelievers

Halleluja. Jeg har ikke behag i synderens død, sier Herren, men at han omvender seg og lever. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,1–9

På den tid kom noen og fortalte Jesus om de galileerne som Pilatus hadde drept under ofringen, slik at deres eget blod blandet seg med dyrenes. Til det sa Jesus: «Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle de andre, siden det gikk dem slik? Å nei! Og jeg kan si dere at hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme som de. - Eller de atten som ble drept da Sjiloahtårnet styrtet sammen over dem, - tror dere at de var mer straffskyldige enn alle de andre i Jerusalem? Nei, jeg sier dere at det var de ikke. Og om dere ikke omvender dere, kommer dere alle til å dø som de».

Så fortalte han denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre, som stod i hans vinhave. Men da han kom og så efter frukt på det, fant han ingen. Da sa han til gartneren: 'Nå har jeg gått her i tre år og sett efter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Ta og hugg det ned! Hvorfor skal det stå slik og suge ut jorden!' Men gartneren svarte: 'Herre, la det stå dette året også, så skal jeg spa opp jorden rundt det og gjødsle det; kanskje det da bærer frukt neste gang. Men hvis ikke, får du hugge det ned'».

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Herren kaller hver enkelt av oss til omvendelse. La oss be om miskunn og hjelp til å følge kallet:

L: Om at han som i sin miskunn har gitt oss Åndens gaver,
må la hele vårt liv bli preget av Gud.

L: At mennesker som har statlig makt
og som bruker makten til terror og undertrykkelse,
må omvende seg.

L: For dem som uforskyldt blir utsatt for lidelse,
om miskunn nå og på den ytterste dag.

L: Om hjelp for oss kristne her til å bære frukt.

Himmelske Far,
du som har gitt oss livet og som vil frelse oss,
ha miskunn med oss, og gi oss hjelp til å omvende oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag