3. søndag i advent (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
I denne messe anvendes det fiolett eller rosa farge.

Messens tekster

Inngangsvers

Fil 4,4–5

Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere,
for Herren er nær.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du ser ditt folk vente med lengsel på festen for Herrens fødsel. Styrk oss og la oss oppleve gleden over så stor en frelse. Hjelp oss alltid å feire den med høytid og jublende fryd. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 35,1–6a.10
Gud kommer selv og frelser dere

Ørken og villmark skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre rikt som liljen og juble, ja rope av fryd. Libanons herlighet får den i gave, Karmels og Sarons prakt. Folket skal få se Herrens herlighet, stråleglansen fra vår Gud.

Styrk de slappe hender, gi kraft til de vaklende knær! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, vær ikke redde! Se, der er deres Gud. Nå kommer han for å straffe, Gud vil gjøre gjengjeld. Han kommer selv og frelser dere.

Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stummes tunge skal juble.

De som Herren har løst ut, vender nå tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede skal møte dem, sorg og sukk må rømme.

Responsoriesalme

Sal 146 (145),7. 8–9a. 9bc–10

Omkved: Kom, Herre, frels oss!

Herrens troskap varer til evig tid.
Han gir de undertrykte rett
og mat til den som hungrer.
Herren løser de fangne.

Herren åpner de blindes øyne,
han reiser den som er bøyet.
Herren verner den som er fremmed,
for enker og faderløse er han en støtte.

Herren elsker de rettferdiges vei,
de ugudelige fører han på blindvei.
Herren er konge for evig.
Han er Sions Gud fra slekt til slekt.

2. lesning

Jak 5,7–10
Vær tapre, for Herrens komme er nær

Vær tålmodige, brødre, inntil Herren kommer. Se på bonden: Han venter tålmodig på at jorden har fått sitt høstregn og sitt vårregn – for før gir den ham ikke sin dyrebare grøde. Så må da også dere være tålmodige og tapre; for Herrens komme er nær.

Og beklag dere ikke over hverandre, brødre – for da venter dommen; se, dommeren står alt for døren! Profetene, som talte i Herrens navn, holdt tålmodig ut sine lidelser; ta eksempel av dem!

Halleluja

Jes 61,1 (Luk 4,18)

Halleluja. Herrens Ånd er over meg,
han har sendt meg med gledesbud til de fattige. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,2–11
Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?

På den tid hadde Johannes i fengslet hørt om hva Kristus gjorde; og gjennom sine disipler sendte han bud for å spørre: «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?»

Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går, spedalske blir renset og døve får høre, døde oppstår, og Det Glade Budskap forkynnes for de fattige. Og: Salig er den mann som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg.»

Mens utsendingene gav seg på tilbakeveien, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier for vinden? Nei. Man hva var det da dere gikk ut for å se? En mann kledd i fine klær? Heller ikke: De som bærer fine klær, de ferdes på kongenes slott. Så hvorfor gikk dere da dit ut? For å se en profet? Ja, sier jeg, og noe mer enn en profet. For det er om ham det står skrevet: ‘Se, jeg sender mitt sendebud foran deg, han skal rydde den vei du skal gå.’ Og det sier jeg dere: Blant alle dem som er født av en kvinne, er det ikke stått frem noen større enn Johannes Døperen. Men i himlenes rike er selv den minste større enn han.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Gled dere i Herren», sier apostelen Paulus. La oss be om sann glede nå når julen er nær:

L: For alle som i dag bærer ut det glade budskap,
at de med ord og væremåte
må tenne ekte kristen glede i dem som hører budskapet.

L: Om at budskapet om Ham som kom,
må gi glede og håp hos samfunnets ansvarlige.

L: At Kristus som de glade frelsesprofetier pekte frem mot,
må gi trøst og glede til alle som er i fengsel.

L: For vårt arbeid med å vise Kristus for verden,
at vi må utøve det med ekte glede.

Himmelske Far,
før din Sønns fødselsfest
lar du oss skimte den store gledesgrunn.
Gi at vi må bli gjennomtrengt av glede.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Jes 35,4

Si til de motløse: Vær frimodige og frykt ikke!
Se, vår Gud kommer til oss med frelse.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid. Ved Kristus, vår Herre.