3. søndag i advent (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
I denne messe anvendes det fiolett eller rosa farge.

Messens tekster

Inngangsvers

Fil 4,4–5

Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere,
for Herren er nær.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du ser ditt folk vente med lengsel på festen for Herrens fødsel. Styrk oss og la oss oppleve gleden over så stor en frelse. Hjelp oss alltid å feire den med høytid og jublende fryd. Ved vår Herre …

1. lesning

Sef 3,14–18a
Herren jubler over deg med fryd som på en høytidsdag

Bryt ut i jubel, Sions datter, Israel, rop av fryd! Gled deg, Jerusalems datter, og juble av hele ditt hjerte! Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg, du skal ikke lenger frykte noe ondt.

Den dag skal de si til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg, gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.

Responsoriesalme

Jes 12,2–3. 4bcd. 5–6

Omkved: Herren er min styrke og lovsang.

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang, min styrke og min frelse.
Med glede skal dere øse
av frelsens kilde.

Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerning,
hans store navn.

Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting.
Gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd alle som bor på Sion,
stor er Israels Hellige i deres midte.

2. lesning

Fil 4,4–7
Herren er nær!

Brødre, gled dere i Herren alltid! Ja, jeg sier det på ny: Gled dere! La alle se deres vennlige sinnelag! Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe, men legg frem for Gud alt dere har på hjerte, i inderlig bønn og takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

Halleluja

Jes 61,1 (Luk 4,18)

Halleluja. Herrens Ånd er over meg,
han har sendt meg med gledesbud til de fattige. Halleluja.

Evangelium

Luk 3,10–18
Og vi, hva skal vi gjøre?

På den tid spurte mengden Johannes: «Hva skal vi da gjøre?»

Han svarte dem: «Den som har to kjortler, må dele med den som ingen har, og den som har nok å spise, må gjøre det samme.»

Det kom også tolloppkrevere for å la seg døpe, og også de spurte ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»

Han svarte: «Krev ikke inn større avgifter enn det dere har rett til.»

Det kom også soldater og spurte: «Og vi, hva skal vi gjøre?»

Og til dem sa han: «Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønnen dere får!»

Da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Han kommer med kasteskovlen i sin hånd for å rense treskeplassen fra ende til annen, og samle hveten inn i kornboden. Men agnene skal han la brenne i en ild som aldri går ut.»

Også mange andre ting la han folket på hjerte, når han forkynte sitt budskap.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søster! Med gode formaninger fra Johannes Døperen kaller Gud oss til å nærme oss gledesfesten for Hans Sønns komme til verden. La oss be:

L: Om at Kirken trofast og med overbevisning
må forkynne veien til den lovede glede og jubel.

L: For dem som har ansvar for rettferd i samfunnet,
om evne, vilje og mulighet
til å bekjempe korrupsjon og maktmisbruk.

L: For alle som lider under slike forhold,
om hjelp og utfrielse.

L: At vi i vår juleforberedelse
må gi opp alt slikt blant oss
og berede oss til å møte Herren.

Himmelske Far,
lyset fra ditt gledesbudskap er i ferd med å nå oss.
Led oss på dine gode veier når vi går din Sønn i møte.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, se nådig til ditt folk, som i tro og håp venter på festen for Kristi fødsel. Gjør vårt hjerte beredt for forløsningens gave, slik at julen kan bli en tid for glede og tillit. Ved Jesus Kristus, vår Herre.

L: Herre Jesus Kristus, gi oss tiltro til evangeliets budskap, så vi kan prøve å følge de råd vi får.

L: Gi oss styrke til å se utover oss selv og bidra til at andre kan få del i din Kirkes liv og samfunn.

L: Gi oss gleden ved å stå sammen i forsøk på å bygge opp et levende fellesskap i vår menighet.

L: Gi hver av oss den indre kraft som trenges for virkelig å gi det vi har tenkt å gi.

L: Gi oss del i din glede, som alltid bør være til stede som et grunnlag for våre bønner og våre handlinger.

Allmektige, evige Gud, full av tiltro venter ditt folk at Frelseren kommer og bringer fred. Se den lengsel som fyller både dine troende og hele skapningen, og fullend ditt verk ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Jes 35,4

Si til de motløse: Vær frimodige og frykt ikke!
Se, vår Gud kommer til oss med frelse.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid. Ved Kristus, vår Herre.