3. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

2 Sam 5,1–7.10

I de dager kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa: «Vi er av samme kjøtt og blod som du. Allerede for lang tid siden, da Saul var konge over oss, var det du som førte Israel både ut i striden og hjem igjen. Herren har sagt til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel.»

Da kom alle Israels eldste til kongen i Hebron, og kong David sluttet en pakt med dem der for Herrens ansikt. Så salvet de David til konge over Israel. David var tretti år da han ble konge, og han styrte i førti år. I Hebron regjerte han over Juda i syv år, og i Jerusalem regjerte han over hele Israel og Juda i trettitre år.

Kongen og hans menn drog nå til Jerusalem, mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: «Her kommer du aldri inn! Selv blinde og lamme kan drive deg bort.» Men David tok allikevel Sions borg, som nå er Davids by. Hans makt økte stadig; for Herren, hærskarenes Gud, var med ham.

Responsoriesalme

Sal 88 (89)

Omkved: Trofast og god vil jeg være mot ham.

En gang talte du i et syn
til dem som var tro mot din pakt:
«Jeg har satt kronen på en helt,
reist opp en ung kriger av folket.»

David, min tjener, fant jeg,
med hellig olje salvet jeg ham.
Min hånd skal holde ham oppe,
min arm gi ham styrke.

Trofast og god vil jeg være mot ham,
i mitt navn skal han finne sin styrke.
Jeg lar ham legge sin hånd på havet,
sin høyre hånd på elvene.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,22–30

På den tid sa de lovkyndige som var kommet fra Jerusalem: «Han er besatt av Beel-Zebul! Det er ved hjelp av demonenes fyrste at han driver demoner ut!» Da kalte han dem til seg og begynte å tale til dem i lignelser:

«Hvordan kan Satan drive ut Satan? Et rike som står splittet kan ikke bestå, heller ikke en familie som ligger i innbyrdes strid. Og hvis Satan står splittet og i strid med seg selv, kan han ikke stå seg, da er det ute med ham. På den annen side: Ikke kan noen bryte inn i huset til en mektig mann og røve det han eier, uten først å ha tatt ham til fange, først når det er gjort, kan han plyndre ham. Sannelig, det skal dere vite, at alt skal bli menneskene tilgitt, deres synder og alle deres gudsbespottelser, så mange de enn er. Men den som spotter den hellige Ånd, han får aldri tilgivelse, men forblir skyldig i en evig synd.» Dette sa han som svar på det de hadde sagt - at han var besatt.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I troen bekjenner vi Sønnens enhet med Faderen og Den Hellige Ånd. La oss i tillit til ham vende oss til Gud i bønn:

L: For våre biskoper og prester
som på en særskilt måte representerer Kristus,
vår evige konge og prest.

L: For vår konge (dronning) N.,
at han (hun) må utøve sitt embete
i tillit til Kristus, Den salvede.

L: For alle som til stadighet mislykkes i å tjene Gud,
at de må finne trøst i Kristi fullkomne sonoffer.

L: For dem iblant oss
som venter på å motta dåpens sakrament,
at de må bli bevart for Satans listige angrep.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden
for å bekjempe det onde,
hjelp oss i ett og alt å sette vår lit til ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.