30. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Mos 22,21–27 (20–26)
Plager dere enker og farløse, skal min vrede flamme opp mot dere

Så sier Herren:

En innflytter må du ikke plage eller fare hardt med; for dere har selv vært innflyttere i Egypt.

Dere skal ikke plage enker og farløse. Plager du dem, og de roper til meg, vil jeg høre deres rop. Da skal min vrede flamme opp, og jeg skal slå dere i hjel med sverd, så deres hustruer blir enker og deres barn farløse.

Låner du penger til en landsmann, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Tar du din landsmanns kappe i pant, skal du la ham få den igjen før solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med, den skal han ha omkring seg. Hva skal han ellers ligge i? Og når han roper til meg, vil jeg høre; for jeg er barmhjertig.

Responsoriesalme

Sal 18 (17),2–3a. 3bc–4. 47 og 51ab

Omkved: Herre, jeg har deg hjertelig kjær,
du er min styrke og min frelse.

Herre, du er min styrke,
jeg har deg hjertelig kjær.
Herren er min klippe,
min borg og min befrier.

Herren er min Gud,
klippen hvor jeg søker ly.
Han er mitt skjold og mitt vern,
til hans frelse setter jeg min lit.
Lovet være Herren!
Jeg kalte på ham, og han fridde meg ut.

Herren lever! Lovet være min klippe,
opphøyet være Gud, min Frelser!
Stor er hjelpen han gir sin konge,
han viser godhet og troskap mot sin salvede.

2. lesning

1 Tess 1,5c–10
Dere vendte gudebildene ryggen for å tjene Gud og leve i forventningen om hans Sønns komme

Brødre, dere vet jo selv hvordan vi gikk frem, og hva vi gjorde for dere. Og dere fulgte vårt eksempel, vårt og Herrens eget, og mottok Ordet, tross alle de trengsler det betydde, med den glede som Helligånden gir. Og dermed er dere også selv blitt et eksempel for alle de troende over hele Makedonia og Akaia.

For fra dere har Herrens ord fått lyde utover, ikke bare over Makedonia og Akaia, men overalt er den tro dere har til Gud, blitt kjent, slik at vi ikke mer behøver å tale om det. For folk kan selv berette om hvordan dere tok imot oss, om hvorledes dere vendte gudebildene ryggen for å tjene den Gud som virkelig lever og er til, og leve i forventningen om hans Sønns komme fra himlene – Jesus, han som han har oppvakt fra de døde, og som skal fri oss fra den kommende vrede.

Halleluja

Joh 14,23

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren,
så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 22,34–40
Du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv

På den tid fikk fariseerne høre at Jesus hadde bragt saddukeerne til taushet. Da samlet de seg om ham, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å prøve ham: «Mester, hvilket er det største bud i Loven?»

Han svarte: «‘Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er det første og største bud. Men det annet er det første likt: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ – På disse to budene hviler hele Loven, og Profetene med.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Nest siste søndag i oktober (29. eller 30. søndag i det alminnelige kirkeår) er «misjonssøndagen», hvor Kirken spesielt ber for misjonen.

Kjære troende! Som kristne skal vi elske Gud og vår neste som oss selv. La oss be om miskunn:

L: For alle lærere i Kirken
– og særskilt for moralteologene –
at de må hjelpe oss å forstå hva kjærlighet er.

L: Om at samfunnets behandling
av innflyttere, fattige og gjeldstyngede
også må være preget av nestekjærlighet.

L: At vår kjærlighet til Gud og nesten
må bli så preget av Guds kjærlighet til oss
at den varer ved også i lidelse.

L: At kjærlighetsbudet må gi oss frimodighet
til å fastholde den naturlige kjærlighet til oss selv
og inspirasjon til å elske Gud og vår neste.

L: (For det kristne misjonsarbeid og misjonærene
og for vårt eget misjonsengasjement.)

Allmektige, evige Gud,
du som i Kristus har vist oss den største kjærlighet,
gi oss i holdning og praktisk handling
å elske deg og vår neste slik dine bud byder oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag