30. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Fil l,18b–26

Brødre, jeg gleder meg over at Kristus blir forkynt. For jeg vet at «dette skal tjene meg til frelse», takket være deres bønner og den hjelp jeg skal få av Jesu Kristi Ånd. Ja, det er mitt håp og min faste forventning, at jeg ikke på noe punkt skal bli stående til skamme, men at jeg tvert imot, nå som alltid, klart og fritt får ære Kristus gjennom mitt legeme - hva enten det blir ved mitt liv eller gjennom min død.

For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom et fortsatt liv på jorden betyr et fruktbart virke, da vet jeg ikke hva jeg skal velge: Jeg føler meg trukket til begge kanter. Vel har jeg lyst til å bryte opp herfra og være hos Kristus, så meget bedre som det ville være; men for deres skyld er det nok mer nødvendig at jeg blir på denne jord! Og dermed er jeg egentlig viss på at jeg skal bli og fortsatt være hos dere alle, til fremgang og glede i troen for dere, slik at dere kan få ny årsak til å prise dere lykkelige i Kristus Jesus, når jeg kommer til dere igjen!

Responsoriesalme

Sal 41 (42)

Omkved: Min sjel tørster efter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn.

Som hjorten lengter efter rinnende bekker,
slik lengter min sjel efter deg, min Gud.
Min sjel tørster efter den levende Gud,
når kan jeg tre frem for hans åsyn.

Med fryd i hjertet kommer jeg i hu
at jeg vandrer mot Herrens herlige bolig,
i festtog, under jubelrop og takkesang,
en pilegrimsskare i fest.

Evangelievers

Halleluja. Ta mitt åk på dere, sier Herren, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,1.7–11

En gang på en sabbat var Jesus kommet hjem til en av de ledende blant fariseerne for å spise der, og alle holdt nøye øye med ham. Da la han merke til hvordan gjestene valgte seg ut de fornemste plassene og fortalte dem denne lignelsen: «Når du er innbudt til bryllup hos noen, da skal du ikke sette deg øverst ved bordet. For det kan jo hende at det kommer en fornemmere gjest enn du, slik at verten sier: 'Gi denne herren plass,' - og så må du med skam gå og sette deg nederst. Nei, når du er innbudt et sted, da gå og sett deg på den nederste plassen, så verten kan komme og si: 'Kjære venn, sett deg høyere opp!' Og dermed blir du hedret i alle gjestenes påsyn. For den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket; men den som ydmyker seg selv, han skal bli opphøyet.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus talte om rett beskjedenhet. La oss be om nåde til å praktisere det med ekthet:

L: For oss kristne med det store håp vi har,
at vi må vise respekt for dem
som søker den ene Gud på annet vis enn vi.

L: Om rett beskjedenhet i det borgerlige samfunn.

L: For alle som opplever ytre eller indre smerte
fordi de praktiserer misforstått beskjedenhet.

L: Om rett omgang i vår menighet
mellom prester, (diakoner) og lege medarbeidere,
og innen hver av gruppene i menigheten.

Himmelske Far,
du som har gitt oss et sikkert håp hos deg
– uten hensyn til hva som hender oss her –,
gi oss å bygge på dette håp og ikke på ytre heder.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.