30. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 5,21–33

Brødre, i ærefrykt for Kristus skal dere underordne dere hverandre. Hustruer skal rette seg efter sine menn som efter Herren, for mannen er kvinnens overhode, på samme måte som Kristus er Kirkens hode. Men han er riktignok også frelser for dette sitt legeme. Ikke desto mindre: Slik som Kirken innordner seg under Kristus, slik skal kvinnene innordne seg under sine menn i alt.

Ektemenn! Ha deres hustruer kjær, slik som Kristus viste sin kjærlighet til Kirken ved å ofre seg for dens skyld, for å hellige den, for å tvette den ren i det bad som ordet lyder over, så den kunne stå frem for ham i all sin glans, uten noen flekk eller rynke eller annet som kunne skjemme - hellig og uplettet skulle den være. Og slik er det en ektemann skal elske sin hustru: Så høyt, som var hun hans eget legeme. Med andre ord: Som man elsker sin hustru, så elsker man seg selv. Ingen har noen gang kunnet hate sin egen kropp; tvert imot, den nærer man og verner om. Og nettopp dette er det Kristus gjør for Kirken - vi er jo lemmer på hans legeme! Derfor skal mannen forlate sin far og mor og knytte seg til sin hustru, og de to skal bli ett legeme. Disse ordene rommer et stort mysterium, - jeg tenker på forholdet mellom Kristus og Kirken. - Men hva nå dere angår: Hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen vise respekt for sin mann.

Responsoriesalme

Sal 127 (128)

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyde,
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk
inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet
som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion,
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,18–21

På den tid sa Jesus: «Hva er Guds rike likt, hva skal jeg vel ligne det med? Det ligner et sennepsfrø som en mann sådde i sin have, og som vokste og ble til et helt tre, slik at himmelens fugler kom og slo seg ned i det.» Og videre sa han: «Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre skjepper mel, til det var gjennomsyret alt sammen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Det kommende Guds rike er alt til stede blant oss på mystisk vis. La oss påkalle Kristus med bønn om at det blir virkeliggjort i oss:

L: For arbeiderne i Guds hage,
at de må bli bevart i troen på det de arbeider med.
La oss påkalle ham som gir underfull vekst.

L: For døpte ektefolk,
at deres liv må preges av ekteskapet som sakrament.
La oss påkalle brudgommen som elsker bruden, Kirken.

L: For alle som sukker under dette livs byrder,
at de må holdes oppe ved håpet om den kommende herlighet.
La oss påkalle ham som sender oss Ånden til hjelp.

L: For oss kristne på dette sted,
at Guds surdeig må være virksom i oss og gjennom oss.
La oss påkalle ham som talte om Guds rike.

Barmhjertige, evige Gud,
du som gir langt mer enn vi forstår å be om,
gi oss med takknemlighet å ta imot dine gaver.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag