31. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Fil 3,17–4,1

Brødre! Følg i fellesskap mitt eksempel, og se hen til dem som lever efter det forbilde jeg har gitt dere! For så ofte har jeg sagt dere dette, som jeg nå bedrøvet til tårer må gjenta: Det er mange som lever som fiender av Kristi kors og går sin undergang i vold, folk som har buken til gud, setter sin ære i det som er deres skam, og ikke har tanke for annet enn jordiske ting. Men vi har vårt fedreland i himlene, og derfra venter vi vår Frelser, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt arme jordiske legeme så det blir likt hans eget herlighetsfylte, ved den kraft som gjør ham til herre over alt som er. Og derfor, kjæreste brødre, som jeg lengter så efter å gjense, som er min glede og min æreskrans, - stå fast i Herren, dere mine kjære!

Responsoriesalme

Sal 122(121),1-2.3-4ab.4cd-5

Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.

Jeg frydet meg da de sa:
Vi går opp til Herrens hus.
Så står da våre føtter
i dine porter Jerusalem.

Dit opp går stammene, Herrens stammer,
for å prise Herren efter Israels lov.
Der står dommerseter,
seter for Davids hus.

Evangelievers

Halleluja. Den som holder fast ved Kristi bud, i ham har Guds kjærlighet virkelig nådd sitt mål. Halleluja.

Evangelium

Luk 16,1–8

På den tid sa Jesus til sine disipler: «En rik mann hadde en forvalter. Nå ble det underhånden meldt ham at denne forvalteren satte godset hans over styr. Da kalte han ham for seg og sa til ham: 'Hva er dette jeg hører om deg? Legg frem regnskap for driften, for du kan ikke fortsette som min forvalter lenger!' Da sa forvalteren til seg selv: 'Hva skal jeg gjøre nå, når min herre tar stillingen min fra meg? Grave i jorden klarer jeg ikke, og tigge skammer jeg meg for. Jo, nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at folk skal ta imot meg når jeg blir avsatt.' Og så kalte han for seg sin herres skyldnere, en for en, og sa til den første: 'Hvor meget er det du skylder min herre?' Han svarte: 'Hundre anker olje.' Og forvalteren sa: 'Ta kvitteringen, skynd deg og sett femti.' Og så sa han til den neste: 'Og du, hvor meget skylder du?' Han svarte: 'Hundre tønner hvete.' Og forvalteren sier: 'Ta kvitteringen og sett åtti.' Og Herren roste den bedragerske forvalteren for å ha båret seg klokt ad: 'Ja', sa han, 'blant sine egne vet verdens barn å opptre klokere enn lysets barn.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Livet på denne jord er ment å være innledningen på det evige liv hos Gud i himmelen. La oss be om hjelp til å leve med tanke på det evige liv:

L: For alle som har mottatt det hellige presteembete,
at de må forvalte Evangeliet og utføre sin tjeneste
slik at hedningene bringes frem
som et offer Gud kan se i nåde til.

L: For alle i den offentlige forvaltning,
om rett og sannferdig tjeneste.

L: For dem som mister arbeidet sitt,
at de må finne en god vei ut av vanskelighetene.

L: Om at livet i denne menighet (dette fellesskap)
må være preget av vår himmelske tilhørighet.

Himmelske Far,
du som vil at vi skal berede oss til det evige liv,
vis oss veien til din Kirkes jordiske fellesskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.