31. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 16,3–9.15b–16.22–27

Brødre, hils Prisca og Aquila, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De har satt sine egne liv på spill for å frelse mitt, så ikke bare jeg selv, men alle de hedningekristnes kirker er dem takknemlige. Hils også den menighet som forsamles i deres hus.

Hils min kjære Epainetos, den første frukt Asia bar for Kristus. Hils Maria, som har strevet så meget for dere. Hils Andronikos og Junias, mine frender, som har sittet i fengsel sammen med meg; de er høyt ansette apostler, og har vært kristne lenger enn jeg. Hils Ampliatus, som er meg kjær i Herren. Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og min kjære Stakys.

Hils hverandre med et hellig kyss. Alle Kristi kirker sender dere sin hilsen!

Jeg, Tertius, som har skrevet brevet, hilser dere i Herren. Gaius, hilser dere, han er min vert og forøvrig hele kirkens. Erastos, byens regnskapsfører, hilser dere, og likeledes vår bror Quartus. Ham, som har makt til å befeste dere, i samsvar med det evangelium som jeg forkynner, budskapet om Jesus Kristus - ifølge åpenbaringen av mysteriet, skjult fra evighet av, lagt i dagen gjennom profetenes skrifter, og på den evige Guds befaling nå forkynt for alle folk, for å bringe dem inn under troen - Ham, den eneste, allvise Gud ved Jesus Kristus være ære i all evighet. Amen.

Responsoriesalme

Sal 145(144),2-3.4-5.10-11

Omkved: Jeg vil love ditt navn i all evighet.

Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.
Herren er stor og høylovet,
hans storhet kan ingen lodde.

Slekt efter slekt skal love ditt verk,
forkynne din veldige gjerning.
Jeg vil synge om din hellighet,
kunngjøre dine under.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Luk 16,9–15

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Jeg sier dere: Bruk det bedragerske gods til å skaffe dere venner som tar imot dere i de evige boliger, den dag det tar slutt. Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de større, og den som er uredelig i smått, han blir også uredelig i stort. Hvis dere ikke er tro når det gjelder det bedragerske gods, hvem vil da våge å betro dere de sanne verdier? Og hvis dere ikke er tro når det gjelder fremmed gods, hvem vil da gi dere noe til eget eie?»

«Ingen tjener kan tjene to herrer. Enten hater han den ene og holder av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.»

Fariseerne hørte på, og pengekjære som de var, hånte de ham for dette. Da sa han til dem: «Dere bygger deres rettferdighet på hva mennesker tenker og mener, men Gud kjenner deres hjerter! Og det som menneskene setter høyt, ser Gud på med avsky.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Som Guds folk er vi på vei mot Guds evige frelse. La oss be om forstand, vilje og kraft til å styrke hverandre under vandringen:

L: For fellesskapet mellom alle kristne i verden,
om evne og vilje til å hjelpe og støtte hverandre.

L: For alle innen næringslivet,
om hjelp til å være tro i smått så vel som i stort.

L: For de syke og lidende i Kirken,
at de må oppleve støtte på veien mot Gud.

L: For det mellommenneskelige fellesskap
innen Kirken på dette sted,
at det må fungere og være godt.

Himmelske Far, allmektige Gud,
du som kaller oss til et hellig liv,
gi at vi må hjelpe hverandre underveis.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.