31. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Fil 4,10–19

Brødre, det har vært en stor glede for meg i Herren at dere efter så lang tid igjen har hatt anledning til å tenke på meg. Det vil si, tanken var der nok; det var mulighetene det skortet på. Jeg sier ikke dette fordi jeg har lidd nød, for jeg har lært å være nøyd under alle forhold, og har erfaring både for å ha det trangt og å ha rikelig. Ja, jeg har vært igjennom det hele: Snart har jeg sultet, snart har jeg hatt rikelig, jeg har lært å kjenne både overflod og nød. Alt makter jeg i ham som gir meg styrke. Allikevel har dere gjort vel i å ta del i mine trengsler. Og dere vet jo også selv hvordan det var i de første årene jeg forkynte evangeliet, - da jeg forlot Makedonia, var det ingen andre enn dere i Filippi jeg hadde mellomregning med, og allerede mens jeg var i Tessalonika sendte dere meg både en og to ganger hva jeg trengte. Ikke så å forstå at jeg søker å oppnå gaver, det som interesserer meg er frukten av gaven - den som kommer dere til inntekt! Nå har jeg nok av alt, ja til og med mer enn nok; siden Epafroditos bragte meg gaven fra dere, har jeg rent overflod. Det var som en røkelsesduft, et slikt offer som Gud med glede mottar! Så skal også min Gud, ut fra sin store rikdom, gi dere alt dere trenger, og det på fyrstelig vis - gjennom Kristus Jesus.

Responsoriesalme

Sal 112(111),1b-2.5-6.8a+9

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den mann som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden,
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut,
som rettvist står ved sine ord.
For han skal ikke frykte onde budskap,
i lit til Gud står hans hjerte fast.

Hans sinn er rolig og reddes ikke.
Han deler ut til den fattige.
Hans rettferd står til evig tid,
hans kraft står høyt med ære.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Luk 16,9–15

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Jeg sier dere: Bruk det bedragerske gods til å skaffe dere venner som tar imot dere i de evige boliger, den dag det tar slutt. Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de større, og den som er uredelig i smått, han blir også uredelig i stort. Hvis dere ikke er tro når det gjelder det bedragerske gods, hvem vil da våge å betro dere de sanne verdier? Og hvis dere ikke er tro når det gjelder fremmed gods, hvem vil da gi dere noe til eget eie?»

«Ingen tjener kan tjene to herrer. Enten hater han den ene og holder av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.»

Fariseerne hørte på, og pengekjære som de var, hånte de ham for dette. Da sa han til dem: «Dere bygger deres rettferdighet på hva mennesker tenker og mener, men Gud kjenner deres hjerter! Og det som menneskene setter høyt, ser Gud på med avsky.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Som Guds folk er vi på vei mot Guds evige frelse. La oss be om forstand, vilje og kraft til å styrke hverandre under vandringen:

L: For fellesskapet mellom alle kristne i verden,
om evne og vilje til å hjelpe og støtte hverandre.

L: For alle innen næringslivet,
om hjelp til å være tro i smått så vel som i stort.

L: For de syke og lidende i Kirken,
at de må oppleve støtte på veien mot Gud.

L: For det mellommenneskelige fellesskap
innen Kirken på dette sted,
at det må fungere og være godt.

Himmelske Far, allmektige Gud,
du som kaller oss til et hellig liv,
gi at vi må hjelpe hverandre underveis.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag