31. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Fil 2,5–11

Brødre, la Jesu Kristi sinnelag prege deres ferd, - han som, skjønt av guddoms rang dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like! Nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden - ja, døden på et kors! Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre - så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne - i himmelen, på jorden og i dypet - og hver en tunge skal forkynne: «Jesus Kristus er Herre!» - til Gud Faderens ære.

Responsoriesalme

Sal 22(21),26b-27.28-30ab.30e.31-32

Omkved: I det samlede folk vil jeg synge din pris.

Jeg vil innfri mine løfter blant de fromme.
De ringe vil han mette,
de som søker Herren prise ham,
deres hjerte leve til evig tid.

All jorden skal minnes Herren
og vende om til ham.
Alle folkenes slekter
skal tilbe for hans åsyn.

For riket hører Herren til.
Han er folkenes hersker.
De som hviler i støvet,
bøye seg for hans åsyn.

Min sjel skal leve for ham.
Hele min ætt skal tjene ham.
Om Herren skal tales til kommende slekter,
hans rettferd forkynnes det folk han har skapt.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,15–24

På den tid sa en av dem som satt til bords sammen med Jesus, til ham: «Lykkelig den som får sitte til bords i Guds rike!» Men Jesus svarte: «Det var en gang en mann som ville holde et stort gjestebud. Mange var de han innbød, og da tiden for gjestebudet var inne, sendte han en tjener avsted for å si til de innbudte: 'Kom, nå er alt parat.' Men da begynte de alle som en å unnskylde seg. Den ene sa: 'Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det, så vær så vennlig å ha meg unnskyldt.' En annen sa: 'Jeg har kjøpt fem par okser og skal nettopp til å prøve dem, så vær så snill å ha meg unnskyldt.' Og en tredje sa: 'Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme.'

Tjeneren vendte tilbake og fortalte alt dette til sin herre. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: 'Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn alle de fattige og vanføre, blinde og lamme.' Og tjeneren sa: 'Herre, din befaling er utført, og ennå er der plass.' Da sa herren til sin tjener: 'Så gå ut på veier og stier og nød folk til å komme inn, så huset kan bli fullt. For jeg sier dere at ingen av dem som var innbudt, skal få smake min gjestebudskost.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Ved Guds storsinn er vi blant de lykkelige som er innbudt til å sitte til bords i Guds rike. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For vår pave Frans, vår biskop N.
og alle Kirkens tjenere,
at de må utøve sine oppdrag
i trofasthet, oppriktighet og ydmykhet.

L: For alle med makt og myndighet
at de må utøve sine gjøremål ydmykt og hjelpsomt.

L: For de fattige og vanføre, blinde og lamme,
at de må merke Kristi nærhet.

L: For vår (sogne-)prest N.N. og for vår menighet,
at vi må arbeide trofast og vise gjestfrihet.

Herre Gud, himmelske Far,
du som hører våre bønner,
opphøy oss med Kristus på den ytterste dag.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.