33. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

Åp 10,8–11

Jeg, Johannes, hørte på ny den røst som talte til meg fra himmelen: «Gå og hent den åpnede boken, den som engelen som står på havet og jorden, holder i sin hånd.» Da gikk jeg hen til engelen og bad ham gi meg boken. Han sa til meg: «Ta den og spis den; den skal virke bitter i din buk, skjønt søt som honning i din munn.» Da tok jeg boken fra engelens hånd og spiste den, og søtt som honning smakte den i min munn; men da jeg hadde spist den, virket den bitter i min buk. Da ble det sagt til meg: «På ny skal du profetere, mot folk og raser, tungemål og konger i mengde!»

Responsoriesalme

Sal 119(118),14.24.72.103.111.131

Omkved: Hvor søtt er ditt ord for min gane.

Å vandre paktens vei er min glede,
større enn all verdens rikdom.
Jeg har min lyst i dine bud,
der finner jeg din vilje.

Din lov har større verd for meg
enn gull og sølv i mengder.
Hvor søtt er ditt ord for min gane,
søtere enn honning for min munn.

Jeg har fått din pakt til evig eie,
den er mitt hjertes glede.
Jeg lyttet begjærlig av hele mitt hjerte,
for jeg stundet efter dine bud.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,45–48

På den tid gikk Jesus inn i templet og begynte å kaste ut dem som drev handel der, idet han sa: «Det står skrevet: 'Og mitt hus skal være et bønnens hus.' Men dere har gjort det til et røverrede.» Hver dag var han i templet og underviste. Yppersteprestene og de lovkyndige, såvel som folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. Men de visste ikke hvordan de skulle bære seg ad, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud samler oss på dette sted for at vi skal høre hans ord og feire det eukaristiske offer. La oss tre frem for hans åsyn med bønn:

L: For hvert sted i hele verden,
at det må helliges ved at det reises gudshus
der Kirken feirer den hellige liturgi.

L: For alle som utfører viktige samfunnsfunksjoner,
at de må la seg korrigere av budskapet fra Gud.

L: For dem som lider
fordi Guds hus er gjort til et røverrede,
om hjelp fra Jesus Kristus som renset templet.

L: For våre prester og teologer,
om ydmykhet og tillit til Gud.

Barmhjertige Gud, himmelens og jordens herre,
vi setter vår lit til deg og ber deg
komme våre bønner og påkallelser i møte.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.