33. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

Åp 5,1–10

Jeg, Johannes, så at han som satt på tronen, i sin høyre hånd hadde en bokrull, med skrift på begge sider, og forseglet med syv segl. Og jeg så en veldig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte dens segl?» Men det var ingen, hverken i himmelen, på jorden eller i underverdenen, som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg bittert, fordi ingen fantes verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av presbyterne sier til meg: «Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, skuddet av Davids rot, han har seiret og vunnet rett til å åpne boken og dens syv segl.»

Da fikk jeg se et lam; det stod inne i midten, hvor tronen var, midt blant de fire levende skikkelser og presbyterne. Det så ut som det var blitt ofret. Og det hadde syv horn og syv øyne - de syv øyne er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden. Lammet kom hen til ham som sitter på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Og da det hadde tatt boken, falt de fire levende skikkelser og de fireogtyve presbytere ned for Lammet. De hadde hver sin harpe, og gylne skåler fulle av røkelse (det er de helliges bønner). Og de sang en ny sang:

«Verdig er du til å ta boken og åpne dens segl, for du ble slaktet som offer; og ut av alle stammer og tungemål, alle folk og raser har du løskjøpt mennesker til Gud med ditt blod; du har gjort dem til et herskerfolk, til prester for vår Gud, og som konger skal de herske over jorden.»

Responsoriesalme

Sal 149,1b-2.3-4.5-6a+9b

Omkved: Sions barn juble for sin konge.

Syng en ny sang for Herren,
syng hans pris i de helliges forsamling.
Israel skal fryde seg i sin skaper,
Sions barn juble for sin konge.

De skal love ham med dans,
synge for ham til pauke og citar.
For Herren elsker sitt folk,
lønner de saktmodige med frelse.

Hans venner skal juble med ære,
fryde seg på sitt leie,
med lovsang til Gud i sin munn.
Æren tilkommer alle hans venner.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst idag. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,41–44

På den tid nærmet Jesus seg Jerusalem og så ut over den, da brast han i gråt over den og sa: «Om bare også du idag hadde forstått hva som tjener til din fred. Men nei - det er skjult for dine øyne. Så skal du få oppleve dager da dine fiender skal grave festningsvoller omkring deg, da de skal omringe deg og trenge inn på deg fra alle kanter og jevne deg med jorden, sammen med alle dine barn. Det skal ikke bli sten tilbake på sten av deg, fordi du ikke skjønte det, da Gud i sin nåde besøkte deg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus, vår bror, kom til verden for å føre oss på sine veier. La oss be til ham:

L: Om at Kirken må forstå hva som tjener til sann fred.

L: Om evne og vilje blant menneskene
til å løse konflikter uten krig og annen form for vold.

L: At vi gjennom alle prøvelser og vanskeligheter
må holde fast ved håpet
om å bli delaktige i den himmelske herlighet.

L: Om troskap i den prestetjeneste
som er betrodd både klerus og legfolk i Kirken.

Barmhjertige Gud,
Jesus Kristus, vår bror, gråt over Jerusalem.
Vi ber deg ha barmhjertighet med oss, dine barn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag