34. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Dan 7,2–14

Jeg, Daniel, hadde et syn om natten, og i det syn så jeg hvorledes himmelens fire vinder brøt frem over det store hav. Og fire store dyr steg opp av havet, og alle var de forskjellige fra hverandre. Det første var som en løve og hadde ørnevinger; og mens jeg så på det, ble dets vinger revet av og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Så fikk jeg se et dyr til, det annet i rekken: Det var likt en bjørn og reiste seg på den ene side, det hadde tre ribben i sitt gap mellom sine tenner, og det ble sagt til det: Stå opp og et meget kjøtt! Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard: Det hadde fire fuglevinger på ryggen og hadde fire hoder, og det fikk stort velde. Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt: Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til overs, trådte det ned med sine føtter: Det var anderledes enn alle de første dyr og hadde ti horn. Jeg aktet nøye på hornene: Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de første horn ble rykket opp for dets skyld, og dette horn hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord. Mens jeg så på dette, ble det satt stoler frem, og en gammel av dager satte seg; hans klær var hvite som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham; og ti tusen ganger ti tusen sto foran ham; retten ble satt, og bøker ble åpnet. Mens jeg så på dette, ble dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp ble tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes. De andre dyrs herredømme ble tatt fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid og stund. Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og ble ført frem for ham. Og det ble gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Responsoriesalme

Dan 3,75.76.77.78.79.80.81

Lov Herren fjell og høyder, * opphøy og pris ham i evighet.

Alle jordens vekster lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle jordens kilder, * opphøy og pris ham i evighet.

Hav og elver lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle havets dyr, * opphøy og pris ham i evighet.

Himlens fugler lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle jordens dyr, * opphøy og pris ham i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Rett ryggen og løft hodet, for befrielsen er nær. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,29–33

På den tid fortalte Jesus disiplene denne lignelsen: «Se på fikentreet, og på de andre trærne. Når de springer ut, vet dere uten videre at nå er sommeren nær. Og på samme måte: Når dere ser alt dette hende, skal dere vite at Guds rike er nær. Ja, sannelig, jeg sier dere, at vårt eget slektledd skal ikke gå i grav, før alt sammen er skjedd. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bli stående.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Når jord og himmel forgår, skal all verden føres frem for Kristi domstol. La oss ydmykt be til ham:

L: For Kirkens forkynnere og lærere,
at de må forberede menneskeheten
til dommen på den ytterste dag.

L: At statslederne må fly djevelske fristelser
til å overse at all makt tilkommer Jesus Kristus.

L: For alle som lider ved tanken på den ytterste dom,
at de må finne trøst i Kristi kjærlighet og nåde.

L: For oss som venter på den siste dag,
at vi må stå innskrevet i bøkene med de rettferdiges navn.

Herre Gud, himmelske Far,
Jesus Kristus har sagt at hans ord skal bli stående.
Fri oss fra djevelens makt,
og ta imot oss i ditt evige rike.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.