34. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Åp 20,1–4.11–21,2

Jeg, Johannes, så en engel stige ned fra himmelen, med nøkkelen til Avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. Han grep Dragen, urtidens Slange - Djevelen, eller Satan - og lenket ham for tusen år. Så kastet han ham ned i Avgrunnen og satte lås og segl for, for at han ikke lenger skulle føre folkene vill - ikke før de tusen år var gått. Da skal han slippes fri for en kort stund.

Derefter fikk jeg se en stor, hvit trone, og ham som satt på den. Himmel og jord svant bort fra hans åsyn og fantes ikke lenger. Og jeg så de døde, både store og små, stå for tronen. Bøker ble åpnet, og enda en annen bok - Livets Bok. Og de døde ble dømt, hver efter sine gjerninger, efter hva der stod skrevet i bøkene.

Og havet gav alle sine døde tilbake, og Døden og dødsriket gav sine døde fra seg, og enhver ble dømt efter sine gjerninger. Og Døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Ildsjøen, det er den annen død. Og den som ikke fantes oppskrevet i Livets Bok, ble kastet i ildsjøen.

Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var forsvunnet, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud, smykket som en brud for sin brudgom.

Responsoriesalme

Sal 84(83),3.4.5-6a+8a

Omkved: Min sjel tørster efter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Min sjel vansmekter av lengsel efter Herrens forgård,
med fryd roper jeg til den levende Gud.
Spurven har funnet et hjem
og svalen et rede for sine unger
i din helligdom Herre, min konge og min Gud.

Salige de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.
Salig den som i deg finner sin styrke.
Fra høyde til høyde går de,
på Sion får de skue Gud.

Evangelievers

Halleluja. Rett ryggen og løft hodet, for befrielsen er nær. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,29–33

På den tid fortalte Jesus disiplene denne lignelsen: «Se på fikentreet, og på de andre trærne. Når de springer ut, vet dere uten videre at nå er sommeren nær. Og på samme måte: Når dere ser alt dette hende, skal dere vite at Guds rike er nær. Ja, sannelig, jeg sier dere, at vårt eget slektledd skal ikke gå i grav, før alt sammen er skjedd. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bli stående.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Når jord og himmel forgår, skal all verden føres frem for Kristi domstol. La oss ydmykt be til ham:

L: For Kirkens forkynnere og lærere,
at de må forberede menneskeheten
til dommen på den ytterste dag.

L: At statslederne må fly djevelske fristelser
til å overse at all makt tilkommer Jesus Kristus.

L: For alle som lider ved tanken på den ytterste dom,
at de må finne trøst i Kristi kjærlighet og nåde.

L: For oss som venter på den siste dag,
at vi må stå innskrevet i bøkene med de rettferdiges navn.

Herre Gud, himmelske Far,
Jesus Kristus har sagt at hans ord skal bli stående.
Fri oss fra djevelens makt,
og ta imot oss i ditt evige rike.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.