34. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Åp 22,1–7

Engelen viste meg, Johannes, Livets elv, - krystallklar springer den ut fra Guds og Lammets trone. Midt på plassen, på begge sider av elven, står livgivende trær, som bærer frukt tolv ganger; hver måned gir de frukt, og bladene fra trærne gir helse til alle mennesker. Og noen forbannelse skal der ikke finnes mer, men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal dyrke ham. De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud Herren skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Så sa han til meg: «Alt dette er pålitelig og sant. Herren, den Gud som lar profetene tale, har sendt sin engel for å vise sine tjenere hva som snart skal hende. Ja, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast ved de profetiske ord i denne bok!»

Responsoriesalme

Sal 95(94),1-2.3-5.6-7ab

Omkved: Kom, Herre Jesus!

Kom, la oss juble for Herren,
rope av glede for Gud vår frelser.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang,
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud,
en stor konge over alle Guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd,
han har fjellenes høyder i eie.
Havet er hans, han har skapt det,
hans hender har formet det tørre land.

Kom la oss tilbe og kaste oss ned,
knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud.
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Evangelievers

Halleluja. Våk og be hver tid og stund, så dere kan bli verdige til å møte Menneskesønnen ansikt til ansikt. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,34–36

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Vær på vakt, så dere ikke lar dere sløve av utsvevelser og svir, eller av livets bekymringer, og Dagen plutselig faller over dere som en snare! For den unngår ingen av dem som bor på jordens overflate. Men våk og be hver tid og stund, for å få kraft til å slippe trygt igjennom alt det som skal hende, og kunne møte Menneskesønnen ansikt til ansikt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Han, Menneskesønnen, skal snart komme. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For Kirken over hele jorden,
at den aldri må la seg sløve av utsvevelser og svir,
så «dagen» plutselig faller over oss som en snare.

L: For dem som nå styrer på jorden,
at de ikke må glemme at de en dag
skal møte Menneskesønnen ansikt til ansikt.

L: Om at de som nå lider,
må få mulighet til å finne trøst
i løftet om Herrens dag som plutselig kommer.

L: For oss på dette sted,
at vi må leve et hellig liv
med blikket rettet mot den ytterste dag.

Herre Gud, allmektige Far,
din Sønns rike skal være et evig rike,
og alle makter skal tjene og lyde det.
Hjelp oss å holde fast ved de profetiske ord.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.