34. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Åp 15,1–4

Jeg, Johannes, så et nytt tegn i himmelen, stort og fryktinngydende var det: Syv engler, som bar syv plager - de siste, for med dem er Guds vrede uttømt. Jeg så også noe som et hav av krystall blandet med ild, og stående ved krystallhavet så jeg dem som har seiret over Dyret, dets bilde og tallet for dets navn. De har Guds harper i hendene og synger Mose, Guds tjeners sang, og Lammets sang:

«Stort og underfullt er ditt verk, Herre Gud, Allhersker! Rettferdige og rette er dine veier, folkeslagenes konge! Hvem skulle ikke frykte, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig, og for ditt åsyn skal alle folk komme og tilbe, fordi dine dommers rettferdighet er blitt åpenbar.»

Responsoriesalme

Sal 97 (98)

Omkved: Stort og underfullt er ditt verk, Herre Gud, Allhersker!

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Havet bruse og alt som fyller det,
hele jorden og alle som bor der.
Strømmene klappe i hender,
fjellene juble for Herrens åsyn.

For han kommer for å dømme jorden.
Han dømmer jorden med rettferd
og folkene med visdom.

Evangelievers

Halleluja. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg Livets seierskrans. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,12–19

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Før alt dette skjer, skal dere bli mishandlet og forfulgt, stilt for synagogeråd og kastet i fengsel, ja, bli ført for konger og guvernører for mitt navns skyld. Da skal dere få anledning til å vidne! Husk bare på at dere ikke skal tenke på deres forsvar i forveien; for jeg skal gi dere ord og visdom, som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Dere kommer til å bli forrådt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere blir drept, og dere vil bli hatet av alle, for mitt navns skyld. Men ikke et hår av hodet skal dere miste. Og om dere holder ut, skal dere vinne livet!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Gud har kalt oss til etterfølgelse i respekt og lydighet. La oss be til ham:

L: For Kirkens hyrder,
at de må få kjærlighet og visdom
til å trøste og hjelpe dem som blir forfulgt.

L: At konger og andre med makt og myndighet
må vise respekt og lydighet overfor Gud,
allherskeren og folkeslagenes konge.

L: For dem som blir forfulgt for Jesu navns skyld,
om ord og visdom som deres motstandere ikke kan stå imot.

L: For oss i denne menighet (dette fellesskap),
at vi alltid må vise dyp respekt for det hellige
og stadig bringe vår lovsang frem for Gud.

Himmelske Far, du som har lovet
at du vil være med oss under alle vanskeligheter,
hjelp oss når vi opplever fiendskap på mange kanter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.