34. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Åp 14,14–20

Jeg, Johannes, så: en hvit sky, og på skyen tronet en som lignet en Menneskesønn. Han hadde en krone av gull på sitt hode, og en skarp sigd i sin hånd. Og en annen engel trådte ut av templet og ropte med kraftig røst til ham som tronet på skyen: «Send ut din sigd og høst inn; det er skurdtid, for jordens grøde er moden!» Og han som tronet på skyen, lot sigden gå over jorden, og jorden ble høstet.

Da trådte en annen engel ut av templet i himmelen. Også han hadde en skarp sigd. Derefter kom det en engel frem fra alteret - han som har makt over ilden - og han ropte med høy røst til den som hadde den skarpe sigden: «Send ut din skarpe sigd, og høst drueklasene på jordens vintre, for druene er modne!» Og engelen lot sin sigd gå over jorden; den høstet jordens vintre og helte alt sammen i Guds vredes store vinperse. Utenfor byen ble vinpersen trådt, og blodet fløt ut av den, slik at det stod opp under hestenes bissel, i seksten hundre stadiers krets.

Responsoriesalme

Sal 96 (95)

Omkved: Herren kommer for å dømme jorden.

Si til folkene,
Herren er konge,
han grunnfestet jorden,
den rokkes ikke.

Han dømmer folkene med rettferd.
Himmelen glede seg, jorden juble,
havet bruse i all sin fylde,
marken juble og alt den bærer.

Hvert tre i skogen rope av fryd
for Herrens åsyn, for han kommer.
Han kommer for å dømme jorden.
Han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg Livets seierskrans. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,5–11

På den tid var det noen som talte om templet, om de vakre stenene og de kostbare tempelgavene. Da sa Jesus: «Alt dette dere ser, - det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten!» De spurte: «Mester, når skal alt dette skje? Og hva er tegnet på at det forestår?» Han svarte: «Vokt dere, så dere ikke lar dere føre vill. For det skal komme mange i mitt navn og si: 'Det er meg,' og: 'Tiden er inne'; men følg dem ikke! Og når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For alt dette må hende først. Men heller ikke da er det straks enden.»

Videre sa han: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, det skal bli store jordskjelv og mange steder hungersnød og pest; forferdelige ting skal bli å se, og store jærtegn vise seg i himmelen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus vil ikke at vi skal la oss skremme av angst for fremtiden. La oss i tillit til ham vende oss til Gud i bønn:

L: For alle med lære- eller forkynneroppdrag i Kirken,
om visdom og forstand til å lære rett
om de siste ting.

L: For dem som er gitt makt og myndighet i staten,
at de må komme i hu også Guds fremtidsløfter
når de i denne tid utfører sitt gudgitte kall.

L: For alle som er fortvilet
fordi de ikke ser utgang på nåtidige vanskeligheter,
om mot og håp fra Gud for fremtiden.

L: Om hjelp for oss
til ikke å la oss skremme av alle dem
som forkynner falske fremtidsprofetier.

Barmhjertige Gud,
du som er Herre over tid og evighet,
gi oss å ta budskapet fra deg på alvor,
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.