4. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 106 (105),47

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,
så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 3,4–13

I de dager drog kong Salomo til Gibeon for å ofre der, siden det var den største offerhaugen. På alteret der bragte Salomo tusen brennoffer.

I Gibeon åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Si hva du vil jeg skal gi deg!» Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i troskap og rettferdighet og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Og denne store godhet mot ham har du fastholdt, og du har gitt ham en sønn som skulle sitte på hans trone - slik som det er i dag. Nå har du, Herren min Gud, gjort meg, din tjener, til konge efter min far David. Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg ad som konge. Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt, et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, slik at jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt! For hvem kan ellers være dommer for dette folk, så stort som det er?»

Herren syntes godt om Salomos bønn. Og Gud sa til ham: «Siden du bad om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller at dine fiender skulle dø, men bad om forstand til å gi akt på det som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før og heller ikke skal det komme siden. Men jeg vil også gi deg det du ikke har bedt om, både rikdom og ære. Det skal ikke finnes din like blant kongene så lenge du lever.»

Responsoriesalme

Sal 119(118),9.10.11.12.13.14

Omkved: Herre, lær meg dine bud.

Hvordan skal den unge holde stien ren?
Ved å vandre efter dine bud.
Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
la meg ikke fare vill, bort fra dine veier.

For at jeg ikke skal synde mot deg,
gjemmer jeg ditt ord i mitt hjerte.
Lovet være du, Herre.
Lær meg dine bud.

Med mine leber gjentar jeg stadig de ord
som går ut fra din munn.
Å vandre paktens vei er min glede,
større enn all verdens rikdom.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,30–34

På den tid kom apostlene tilbake og fortalte Jesus om alt hva de hadde gjort og alt hva de hadde lært folket. Da sier han til dem: «Kom med til et ensomt sted, hvor dere kan være alene og finne litt hvile.» For det var så mange som kom og gikk at apostlene ikke engang rakk å få seg mat. Så drog de avsted i båten til et avsides sted, hvor de kunne være for seg selv. Men mange så dem dra bort og kjente dem igjen, og dermed satte de efter til fots - folk fra byene der omkring - og var fremme på stedet før dem. Så da han gikk fra borde, var der allerede en stor mengde folk å se. Han ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var som en fåreflokk uten hyrde. Og han gav seg til å undervise dem om mangt og meget.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I feiringen av det eukaristiske offer kommer Gud oss i møte. La oss be om klokskap til å be om det som er rett:

L: Om at Kirken med iver må feire den hellige messe
og med klokskap bringe alle gode og nødvendige behov inn for Gud.

L: For alle som har mye med mennesker å gjøre,
at de må finne tid og mulighet
til også å søke Gud i stillhet og ensomhet.

L: For dem som har det vondt,
at også de må få nåde til å prise Gud.

L: For våre ungdommer,
at de i lydighet må lytte til Guds kall
når han kaller til ordensliv.

Barmhjertige Gud,
vi bringer deg vårt offer
som ikke er noe annet enn Kristi fullbragte offer,
og ber deg gi oss dine tjenere et lydhørt hjerte
slik at vi kan skille mellom godt og ondt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),17–18

La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet!
La meg ikke stå til skamme, Herre,
når jeg kaller på deg!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,3–4

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.