4. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 106 (105),47

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,
så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 12,18–19.21–24

Brødre, husk hvor dere står: Ikke ved et Sinai som man kan ta og føle på, heller ingen flammende ild, ikke skodde, mørke og uvær, ingen gjallende basuner, ingen røst så skremmende at folket ber seg fri for å høre mer av hva den sier.

Ja, selv Moses sa: «Jeg er skrekkslagen og skjelvende» - så fryktinngydende var synet. Nei, dere står foran Sions berg, foran den levende Guds by, det himmelske Jerusalem; her er englenes tusener, her er fest og høytid, her er den forsamling av førstefødte, hvis navn står skrevet i himlene, her er den Gud som er alles dommer, her møter dere åndene av de rettferdige, som nå har nådd fullendelsen, her finner dere Jesus, mellommannen for den nye pakt, og her stenkes et blod som taler sterkere enn Abels!

Responsoriesalme

Sal 48(47),2-3ab.3cd-4.9.10-11

Omkved: Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.

Stor er Herren og høylovet i Guds stad,
hans hellige fjell, Sions berg.
Kneisende reiser det seg,
en glede for all jorden.

Gud bor i stadens midte,
han har vist seg som dens vern.

Alt det man hadde sagt oss,
det har vi sett i Guds stad.
Hærskarenes herre er han,
han har befestet den til evig tid.

Vi grunner på din miskunnhet, Gud,
i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre,
skal vår lovsang nå til jordens ender.
Full av rettferd er din høyre.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,7–13

På den tid kalte Jesus de tolv til seg, og begynte å sende dem ut, to og to, og gav dem makt over de vanhellige ånder. En stav var alt de skulle ha med på veien, - ikke brød eller skreppe, eller penger i beltet. Sandaler kunne de ha på, men mer enn én kjortel skulle de ikke bære. Og han sa til dem:

«Når dere tar inn i et hus, bli der så lenge dere er på stedet. Og hvis folk noe sted ikke vil ta imot dere og nekter å høre på dere, skal dere forlate det stedet og ryste støvet av føttene deres, som en advarsel til dem.»

Så drog de ut og forkynte for folk at de skulle omvende seg. De drev ut mange demoner, og mange syke salvet de med olje og helbredet dem.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi er på vandring mot det himmelske Jerusalem der vi skal skue Gud åsyn til åsyn. La oss be om hjelp til å leve med blikket rettet mot ham:

L: For alle som tjener til sitt levebrød i Kirken,
at de må drives av kjærlighet til Gud,
og ikke av ønske om å vinne makt eller rikdom.

L: For dem som forvalter jordisk makt,
at de må la seg prege av ham
som er gitt all makt i himmel og på jord.

L: For kirkelige tjenere som lider nød,
at de ikke må miste troen på sin oppdragsgiver.

L: For oss når vi en gang skal dø,
at vi må vitne for våre brødre og søstre
i tillit til vår Herre og Frelser.

Allmektige Gud,
du lot din Sønn med kongelig inntog
dra inn i det jordiske Jerusalem.
Ta imot oss i det himmelske Jerusalem
når vår vandring på jorden er fullendt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),17–18

La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet!
La meg ikke stå til skamme, Herre,
når jeg kaller på deg!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,3–4

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.