6. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 4,1–15.25

Adam levde sammen med sin hustru Eva. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: «Jeg har fått en gutt av Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel bar frem offer, han også; han gav av de førstefødte lammene i saueflokken sin og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, men brydde seg ikke om Kain og hans gave. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg.

Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den trår efter deg, men du skal være herre over den.» Siden sa Kain til sin bror Abel: «Kom, så går vi ut på marken!» Og mens de var der ute, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.

Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Da sa Herren: «Hva er det du har gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden! Nå skal du være bannlyst fra åkerlandet, som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd! Når du dyrker marken, skal den ikke mer gi deg sin grøde. Hjemløs og fredløs skal du være på jorden.»

Da sa Kain til Herren: «Min straff er så stor at jeg ikke kan bære den. Se, i dag driver du meg bort fra åkerlandet. Jeg må gjemme meg for deg. Jeg blir hjemløs og fredløs på jorden, og den som finner meg, kommer til å slå meg i hjel.» Men Herren sa til ham: «Nei! Slår noen Kain i hjel, skal det hevnes syv ganger.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle drepe ham.

Og Adam levde igjen sammen med sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Set. Hun sa: «Gud har gitt meg en annen sønn i stedet for Abel, fordi Kain slo ham i hjel.»

Responsoriesalme

Sal 49 (50)

Omkved: Frembær ditt takkoffer for Herren.

Herren, Gud over guder,
tar til orde og kaller på jorden fra øst til vest.
Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?
Du som hater all tukt
og kaster mine ord bak din rygg.

Du sitter og taler mot din bror
og snakker ondt om din mors sønn.
Slikt har du gjort - og jeg skulle tie?
Mener du at jeg er som du?
Jeg refser deg og holder det frem for deg.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,11–13

På den tid kom det noen fariseere og begynte å diskutere med Jesus, og forsøkte å lokke ham til å gi dem et tegn fra himmelen. Da sukket han dypt og inderlig og sa: «Hva har dette folk med å kreve tegn? Nei sannelig om dette folk skal få noe tegn!» Dermed gikk han fra dem, steg ombord og drog over til den andre bredden.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Noen ganger oppleves Gud fjern. La oss be om hans nærvær og hjelp også i slike situasjoner:

L: For alle forkynnere av Evangeliet
som føler at de mangler
de overbevisende tegn som menneskene fordrer,
at de aldri må sette noe i stedet for Kristi ord.

L: For dem som er satt til å håndheve lov og rett,
at de ikke alene må straffe forbryterne,
men også hjelpe dem og gjøre samfunnet tryggere.

L: For alle som fortviler over egne synder og lovbrudd,
at de må finne forsoningens vei
tilbake til Gud og medmenneskene.

L: For oss når vi føler mangel på visdom,
om hjelp til å be i tro.

Barmhjertige Gud,
du som har sagt at standhaftighet
er frukten av en prøvet tro,
hjelp oss i våre vanskeligheter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.