6. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 6,5–8.7,1–5.10

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Han sa: «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, ja, ikke bare menneskene, men også feet og krypdyrene og fuglene under himmelen. For jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noa fant nåde for Herrens øyne.

Herren sa til Noa: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! For jeg har sett at bare du er rettferdig for meg i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta med deg syv par, hann og hunn, og av de dyrene som ikke er rene, ett par, hann og hunn, og likedan av fuglene under himmelen, syv par, hann og hunn, for at slektene deres kan holdes i live på jorden. For om syv dager vil jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter og utrydde fra jorden alt liv som jeg har skapt.» Og Noa gjorde i ett og alt som Herren hadde pålagt ham. Da nå syv dager var til ende, kom storflommen over jorden.

Responsoriesalme

Sal 28 (29)

Omkved: Herren signer sitt folk med lykke og fred.

Gi Herren ære, Guds sønner,
gi Herren ære og makt.
Gi Herren pris og ær hans navn,
tilbe Herren i hans hellige tempel.

Herrens røst er over vannene,
Herren er over de talløse vann.
Herrens røst med velde,
Herrens røst med herlighet.

Herlighets Gud lar tordenen rulle.
Alt i hans tempel roper «Ære».
Herren hersket på storflommens tid,
Herren er konge for evig.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,14–21

En dag hadde disiplene glemt å ta brød med; de hadde ikke mer enn ett eneste med seg i båten. Da advarte Jesus dem: «Se opp, og ta dere i vare for surdeigen fra fariseerne, - ja, for surdeigen fra Herodes med!» Dette diskuterte de seg imellom og mente han hadde sagt det fordi de ikke hadde brød med. Men han skjønte det og sa: «Hva er dette for snakk, at dere mangler brød? Forstår dere ennå ingenting, skjønner dere ennå ingenting? Er dere så forstokket? Har dere øyne uten å se, ører uten å høre? Eller husker dere ikke da fem brød ble mat til fem tusen mennesker, og hvor mange kurver fulle med rester det var dere samlet opp da?» De sier: «Jo. Tolv.» «Eller de syv brødene til de fire tusen, - hvor mange kurver med rester ble det da?» Og de svarer: «Syv.» Da sier han: «Forstår dere ennå ikke?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Ofte er vi mer opptatt av våre egne vanskeligheter enn av Kristi hjelp. La oss vende oss til ham i bønn:

L: Om at forkynnelsen av budskapet fra Kristus
må skape en urokkelig tillit til hans omsorg for oss.

L: For dem som er satt til å opprettholde lov og rett,
at de aldri må tillate at den ondskap får ta overhånd på jorden
som Kristus kom for å befri oss ifra.

L: For alle som lider under fristelser og prøvelser,
at de må få hjelp fra Kristus
til å komme gjennom vanskelighetene.

L: For oss som «er født ved sannhetsordet»,
at vi må «være som en førstegrøde av Guds skapning».

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn advarte mot surdeigen fra fariseerne.
La alltid vår tillit være i ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.