7. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 3,13–18

Mine kjære, finnes det noen blant dere som kan kalle seg klok og erfaren? Så la ham vise det ved sin ferd, ved en klok og vennlig opptreden! Men har dere hjertet fullt av bitterhet og egoisme, så la være med å rose dere på falskt grunnlag. For slik klokskap kommer ikke ovenfra; den er jordisk, sansebunden, ja, djevelsk. For med egoisme og nag følger uorden og alt som ondt er. Men den klokskap som kommer ovenfra, den er først og fremst ren, og dernest fredsæl, velvillig, alltid rede til å lytte; den er rik på miskunn og fruktbar på alt godt, rettfrem og upartisk. Og den som sår fredens sæd, skal høste rettferdighetens frukt.

Responsoriesalme

Sal 19(18),8.9.10.11

Omkved: Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen styrke.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vidnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

La mitt ord være deg til behag,
mitt hjertes tanke nå frem for ditt åsyn, Herre,
min gjenløser, min klippe.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,14–29

På den tid steg Jesus ned fra fjellet og kom tilbake til disiplene sine, og fikk da se noen lovkyndige som sto der i heftig diskusjon med dem, og en stor mengde mennesker omkring. Med det samme folk fikk øye på ham, ble de overrasket, men løp ham så i møte og hilste ham. Han spurte da: «Hva er det dere strides om?» En mann i folkemengden svarte: «Mester, jeg tok gutten min med til deg; han er besatt av en ånd som gjør at han ikke kan snakke. Og hver gang den kommer over ham, kaster den ham til jorden, og han får fråde om munnen, skjærer tenner og blir stiv. Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de maktet det ikke!» «Å, du vantro folk,» utbrøt Jesus, «hvor lenge skal jeg ennå være blant dere, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten til meg.» Så kom de med ham, og straks demonen fikk se Jesus, veltet den gutten overende i krampetrekninger, så han lå og rullet seg på marken, mens fråden stod ham om munnen. Da spør Jesus hans far: «Hvor lenge har han hatt det slik?» Han svarte: «Siden han var liten. Og ofte kaster ånden ham i ilden eller i vannet for å gjøre ende på ham. Ha medlidenhet med oss, og hjelp oss, hvis du kan!» «Hvis du kan,» svarte Jesus, «alt er mulig for den som tror.» Da brast det ut av faren: «Jeg tror, - kom du min vantro til hjelp!» Da nå Jesus så hvordan mengden begynte å stimle sammen, vendte han seg myndig til den vanhellige ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg å fare ut av ham og herefter la ham i fred!» Da utstøtte demonen et skrik, rev og slet voldsomt i ham og fór ut. Men gutten lå i avmakt, så mange mente han var død. Da tok Jesus ham ved hånden og reiste ham opp.

Senere, da han kom hjem og disiplene hadde Jesus for seg selv, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Men han svarte: «Denslags kan bare drives ut ved bønn.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Kristus ber for oss og lærer oss å be. La oss vende oss til ham med våre bønner:

L: Om sann og himmelsk visdom i Kirken.

L: Om den samme visdom til dem
som er satt til å ta vare på og styre denne verden.

L: For dem som lenge har lidd
under forferdelige sykdommer og plager,
om hjelp fra Kristus.

L: At vi må få hjelp til å sky de tanker
som henger sammen med bitterhet og egoisme,
og heller søke det gode og rette.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus er den sanne Visdom.
Hør våre bønner og hjelp oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.