8. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 36,1–2.4–5.10–17

Se i nåde til oss, Gud, du verdens Herre. Utbre din frykt blant folkene. Løft din hånd mot de fremmede folk og la dem se din velde. Lær dem å kjenne deg som vi har kjent deg, la dem se at du er Gud og ingen annen. Gjenta dine underverk og øk deres tall. Før sammen alle Israels stammer, gi dem arven fra fordums dager. Herre, se nådig til det folk som bærer ditt navn, til Israel din førstefødte. Ha medynk med din hellige by, med ditt hvilested Jerusalem. La Sion fylles av lovsang og templet av din herlighet. Bær vitne om ditt første verk og oppfyll de løfter du gav ved dine profeter. Gi fred til dem som håper på deg, og la dine profeters ord bli funnet troverdig. Herre, hør dine tjeneres bønn efter Arons velsignelse over Israel. Så skal alle på jorden kjenne at du er evig Gud og Herre.

Responsoriesalme

Sal 79(78),8.9.11+13

Omkved: Vis oss Herre, din makt og miskunn.

Herre, tilregn oss ikke fedrenes synder,
skynd deg, vis oss din miskunn, for vi ser ingen utvei.
Gi ditt navn ære og hjelp oss,
Gud vår frelser.

For ditt navns skyld, utslett vår synd.
La de fangnes sukk nå frem for ditt åsyn,
fri de dødsdømte ut ved din veldige arm.

Og vi, ditt folk, den hjord du fører,
vi skal takke deg til evig tid,
lovsynge deg fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,32–45

På den tid var Jesus og disiplene på vei til Jerusalem, og Jesus gikk foran. De gikk der med bevende hjerte, og de som fulgte efter, var redde. Da tok han på ny de tolv for seg og gav seg til å forklare dem hva som skulle skje med ham. «Se,» sa han, «vi drar nå opp til Jerusalem, hvor Menneskesønnen skal gis i yppersteprestenes og de lovkyndiges hender. Og de skal dømme ham til døden og utlevere ham til hedningene, og de kommer til å håne ham og spytte på ham, piske ham og ta livet av ham. Men tre dager efter skal han gjenoppstå.»

De to Sebedeussønnene, Jakob og Johannes, kommer frem til ham og sier: «Mester, vi vil gjerne få be deg om en gunst.» Jesus svarte: «Og hva skal det være?» De sier da: «Lov oss at vi skal få sitte ved din side, når du troner i din herlighet - den ene ved din høyre og den annen ved din venstre!» Men Jesus svarer: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller ta imot den dåp som jeg skal igjennom?» De sier: «Det kan vi.» Men Jesus svarer dem: «Det beger jeg drikker, skal også dere få drikke, og min dåp skal også dere døpes med. Men hvem som skal sitte ved min høyre og ved min venstre side, det tilkommer det ikke meg å avgjøre. Det vil bli slik som det er bestemt.»

De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbrakt på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet hvordan de som kalles folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Menneskesønnen er nemlig ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenger for de mange.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus dro opp til Jerusalem og gav der sitt liv for vår skyld. La oss be om velsignelse for byen på Sion-fjellet, og for alle som søker dit:

L: For pilegrimene som søker til Jerusalem,
at deres ferd mot Sions berg
og møtet med Den hellige by
må bringe dem nærmere Gud.

L: For dem som søker å skape fred
mellom Guds mange folkeslag
som elsker Jerusalem,
og som ber om fred for denne by.

L: For alle som lider på grunn av religiøs fanatisme,
om håp fra ham som døde og oppstod i Jerusalem.

L: For oss som er født på ny
av Guds levende og evige ord.

Allmektige Gud,
du som er nådig og barmhjertig,
vi ber for dem som må drikke lidelsens beger
og døpes med den dåp som Jesus ble døpt med.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.