8. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 42,21–35

Jeg vil minnes Herrens gjerninger, og det jeg har sett, vil jeg fortelle. Ved Herrens ord er hans gjerninger blitt til. Den lysende sol skuer ned over alt, og Herrens gjerninger er fulle av hans herlighet. Herren har ikke gitt sine hellige makt til å fortelle om alle hans underverker, som den allmektige Herre har grunnfestet, for at verdensaltet skulle stå fast ved hans herlighet. Avgrunnen og hjertet har han gransket, og deres lønnlige råd kjenner han til bunns, for Herren kjenner all viten, og han tyder tidenes tegn. Han forkynner det som var, og det som skal komme, og avdekker sporene av det som er skjult. Ingen tanke unngår ham, enn ikke et eneste ord er skjult for ham. Han har satt sin visdoms store gjerninger i sin riktige orden, han som er fra evighet til evighet. Han er hverken blitt større eller mindre, og heller ikke har han trengt til noen rådgiver. Hvor herlige alle hans gjerninger er! Og dog kan vi bare se som en gnist av dem. Alle disse gjerninger lever og forblir til evig tid, overalt gjør de hans vilje. Alt er det skapt to av, det ene motsatt det annet. Han har ikke gjort noe som er overflødig. Det ene fremmer det annets beste, og hvem kan bli mett av å skue hans herlighet?

Responsoriesalme

Sal 33 (32)

Omkved: Himlene er skapt ved hans ord.

Lov Herren med Citar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.
Syng en ny sang for Herren,
spill for ham med frydesang.

For Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Himlene er skapt ved hans ord,
all deres hær ved hans ånde.
Han samler havets vann,
har vannenes dyp i sitt gjemme.

All jorden skjelve for Herren,
frykt ham alt som lever
for han taler og det skjer,
han byder og det står der.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,46–52

På den tid drog Jesus ut av Jeriko sammen med sine disipler og en tallrik skare, da satt det en blind tigger, Bar-Timeus (sønn av Timeus), der ved veien. Og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, gav han seg til å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Mange prøvde å true ham til å tie, men han bare ropte enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit.» De ropte på den blinde og sa til ham: «Fatt mot, og reis deg opp, - han kaller på deg.» Da kastet han fra seg kappen og sprang opp og bort til Jesus. Og Jesus spør ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde svarer: «Rabbuni! La meg få synet igjen!» Da sier Jesus: «Gå bare. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte Jesus videre på veien.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! «Ha miskunn med meg», ropte den blinde tiggeren ved Jeriko til Jesus. La oss – som ham – frembære våre bønner til Herren:

L: Om at Kirken ved Den Hellige Ånd
må få del i Guds visdom i Kristus,
han som selv er Visdommen.

L: At samfunnet med sine ordninger og tilbud
må hjelpe og ikke hindre
de handikappede i å søke Kristus.

L: For alle som lider under fristelser
i strid med livet i Kristus,
om miskunn og hjelp i kampen mot ondt begjær.

L: For oss kristne på dette sted,
at vi må få kraft og nåde
til å frembære vårt offer
slik at Gud med glede tar imot det.

Allmektige, evige Gud,
gjennom Kristus er din herlighet åpenbart i verden.
Gi oss i miskunn del i ditt liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.