9. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

Tob 12,1.5–19.24a

På den tid kalte Tobit på sin sønn Tobias og sa til ham: Min sønn, pass på at du gir den mann som fulgte deg hans lønn; han bør også ha noe i tillegg. Så kalte han på engelen og sa til ham: Ta halvdelen av alt det dere har hatt med dere, og far bort i fred. Men engelen kalte dem begge til side og sa til dem: Lov og pris Gud og gi ham ære og takk for alle levendes åsyn for det han har gjort mot dere. Det er godt å love Gud og forherlige hans navn og forkynne Guds gjerninger med ære. Nøl da ikke med å prise ham. For en konges hemmelighet er det rett å skjule, men Guds gjerninger bør vi åpenbare og forherlige. Gjør det gode, så skal intet ondt ramme dere. En god ting er bønn med faste og almisser og rettferdighet. Bedre er lite med rettferdighet enn meget med urettferdighet. Bedre er det å gjøre barmhjertighet enn å dynge opp gull, for barmhjertighet frir fra døden, og den renser fra all synd. De som gjør barmhjertighets- og rettferdighetsgjerninger, skal mettes med liv, men de som synder, er sitt eget livs fiender. Jeg vil ikke skjule noe for dere. Jeg sa jo: En konges hemmelighet er det rett å verne om, men Guds gjerninger bør vi åpenbare og forherlige. Hør nå: Da du og din sønnekone Sara bad, da bar jeg deres bønnoffer frem for den Helliges åsyn. Og når du jordet de døde, var jeg også hos deg, og da du ikke nølte med å stå opp og forlate ditt måltid for å gå bort og begrave den døde, da var din gode gjerning ikke skjult for meg; jeg var med deg. Og nå har Gud sendt meg for å helbrede deg og din sønnekone Sara. Jeg er Rafael, en av de syv hellige engler som bærer de helliges bønner frem og får gå inn for den Hellige i hans herlighet. Så pris da Gud, for nå farer jeg opp til ham som sendte meg.

Responsoriesalme

fra Tob 13

Omkved: Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige konge.

Han refser og miskunner seg,
sender ned i dødsriket og fører ut,
for hans hånd kan ingen flykte.

Se hva han har gjort mot dere,
lovsyng ham med jubel.
Lovpris rettferdighetens Herre,
opphøy den evige konge.

I min utlendighet synger jeg hans pris.
Midt i et syndig folk
forkynner jeg hans makt og storhet.

Vend om fra din synd,
øv rettferd for hans åsyn,
kanskje vil han vise deg miskunn.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike er deres. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,38–44

En dag Jesus underviste folket, sa han til dem: «Se opp for de lovkyndige! De liker å gå omkring i side kåper og motta folks hilsener på gaten. De vil sitte fremst i synagogen og ha hedersplassene i gjestebud. De beriker seg på enkers bekostning og gjør seg til av sine lange bønner. Men en desto strengere dom skal de få!»

Så satte han seg like overfor templets skattkiste og så på folk som la penger i kisten; ofte kom det rike, som gav meget. Så kom det en fattig enke og la to lepta i den (det svarer til en kvart romersk as). Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, det skal dere vite, at denne fattige enken her, hun gav mer enn noen av de andre som har lagt penger i kisten. For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, alt hun eide, alt hun skulle hatt til å leve av.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre! Vår Herre og mester kom for å lære oss den rette vei til Gud og for å føre oss på denne veien. La oss be:

L: For pave Frans og for bispekollegiet
som innehar Kirkens læreembete,
at det rett må forklare oss Guds tale.

L: For dem som står utenfor Kirken,
at de ikke må søke å presse Kirken
til å la seg prege av falske ideologier.

L: For de fattige og trengende,
at de må kunne glede seg over
kristnes almisser og barmhjertighet.

L: Om at vi må gjøre våre kjærlighetsgjerninger
i ydmykhet og med respekt for dem
som nyter godt av gjerningene.

Himmelske Far,
du som ved din nåde hjelper oss,
gi oss å være tro mot den sanne lære i ditt ord,
og å vise sann og ekte nestekjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styr oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.