9. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

Tob 1,1a.1c.3a;2,1b–8

Dette er historien om Tobias av Naftalis stamme. I assyrerkongen Enemessars dager ble han bortført i fangenskap. Jeg, Tobias, vandret på sannhets og rettferdighets veier. På pinsefesten, som er de syv ukers høytid, ble det laget i stand et godt måltid til meg, og jeg satte meg til bords for å ete. Da jeg så de mange retter, sa jeg til min sønn: Gå og se om du blant våre brødre finner noen trengende som er trofast mot Herren, og før ham hit, så vil jeg vente på deg. Han kom tilbake og sa: Far, en av vårt folk er blitt kvalt og kastet ut på torvet. Da sprang jeg opp før jeg hadde smakt noe, og bar den døde inn i et hus, så han kunne ligge der til solen var gått ned. Så vendte jeg tilbake, og tvettet meg og åt mitt brød med sorg. Og jeg kom i hu Amos' spådom, der han sier: «Deres høytider skal bli forvandlet til sorg, og all deres jubel til veklage.» Og jeg gråt. Og da solen var gått ned, gikk jeg bort og grov en grav og jordet ham. Men naboen lo av meg og sa: Ennå er han ikke redd for å bli drept for en slik gjerning. Han måtte flykte bort, og se, nå begraver han igjen de døde.

Responsoriesalme

Sal 111 (112)

Omkved: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud

Salig den mann som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden,
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Velstand og rikdom er i hans hus,
hans rettferd står til evig tid.
I mørket går opp et lys for de oppriktige,
for den som er nådig og rettferdig.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut,
som rettvist står ved sine ord.
For han skal ikke frykte onde budskap,
i lit til Gud står hans hjerte fast.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, det sandru vidne, den førstefødte blant de døde, han elsker oss og har løst oss av våre synder gjennom sitt blod. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,1–12

På den tid tok Jesus til å tale til yppersteprestene og de lovkyndige og folkets eldste i lignelser:

«En mann plantet en vinhage og satte opp et gjerde omkring, grov ut en vinperse og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vindyrkere og reiste utenlands. Og da tiden var inne, sendte han en tjener til forpakterne, for å hente sin del av frukten fra haven. Men de tok fatt i ham, slo ham og sendte ham tomhendt bort. Han sendte en annen tjener; ham slo de i hodet og skjelte ham ut. Enda en annen sendte han avsted; ham slo de ihjel. Og slik gikk det med mange: Noen skamslo de, og noen drepte de. Ennå hadde han én tilbake: sin egen sønn, som han holdt meget av. Ham sendte han da til sist avsted og tenkte: 'Min sønn vil de iallfall ha respekt for.' Men forpakterne sa til hverandre: 'Der har vi arvingen; kom, så slår vi ham ihjel, og arven blir vår.' Og dermed grep de ham og slo ham ihjel, og kastet ham ut av haven. - Hva gjør da vinhavens eier? Jo, han kommer og straffer forpakterne på livet, og lar andre overta vinhaven. Har dere ikke engang lest dette ordet i Skriften:

'Den sten som byggmestrene vraket, den er blitt husets hjørnesten. Ved Herren er dette skjedd; et under er det for oss å se.'»

Da ville de gjerne latt ham arrestere; men samtidig var de redde for folket. For de skjønte jo godt at det var dem lignelsen var myntet på. Så lot de ham være og gikk.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud sender mange mennesker i vår vei. La oss be om hjelp til å respektere dem alle:

L: For alle som forkynner Evangeliet,
at de alltid må være åpne
for Guds stemme og tale i verden.

L: For vårt samfunns ledere,
at de må respektere og forsvare
menneskelivet og den menneskelige verdighet.

L: For dem som lider vondt,
at de må oppleve solidaritet
både den fra Kristus og den fra Kristi disipler.

L: At vi må ta imot all den bistand Gud byr oss,
og at vår tro må bli utbygd med dyd og erkjennelse,
med fromhet og kjærlighet.

Barmhjertige Gud,
du kommer oss i møte gjennom forskjellige mennesker.
Gi oss del i din guddommelige natur.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styr oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag