9. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

2 Pet 1,1–7

Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, hilser dem som ved vår Guds og frelsers Jesu Kristi rettferdiggjørende verk har fått del med oss i den samme kostelige tro: Nåde og fred være med dere i fullt mål, gjennom erkjennelsen av vår Herre! For det er hans guddommelige kraft som har skjenket oss alt som hører livet og den sanne religion til - ved å la oss få kjenne ham som har kalt oss ved sin herlighet og sin undergjørende styrke. Gjennom dem har han gitt oss løfter så kostbare at de overgår alt, for i kraft av dem skal dere få del i den guddommelige natur, når dere bare viser fra dere den verden som ved sitt begjær går oppløsningen i møte. Men derfor må dere også sette all kraft inn på å utbygge deres tro med dyd, dyden med erkjennelse, erkjennelsen med selvtukt, selvtukten med utholdenhet, utholdenheten med fromhet, fromheten med broderlig vennlighet, og den broderlige vennlighet med kjærlighet.

Responsoriesalme

Sal 91(90),1-2.14-15ab.15c-16

Omkved: Du er min Gud, jeg håper på deg.

Den som sitter skjult hos den Høyeste
og bor i den allmektiges skygge,
han sier til Herren: Min tilflukt og min borg,
min Gud som jeg setter min lit til.

Jeg berger ham,
for han holder seg til meg;
jeg gir ham ly,
for han kjenner mitt navn.

Når han kaller på meg, svarer jeg:
Jeg er med ham i nød og trengsel,
jeg frir ham ut og gir ham ære.
Jeg metter ham med lange dager
og lar ham se min frelse.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, det sandru vidne, den førstefødte blant de døde, han elsker oss og har løst oss av våre synder gjennom sitt blod. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,1–12

På den tid tok Jesus til å tale til yppersteprestene og de lovkyndige og folkets eldste i lignelser:

«En mann plantet en vinhage og satte opp et gjerde omkring, grov ut en vinperse og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vindyrkere og reiste utenlands. Og da tiden var inne, sendte han en tjener til forpakterne, for å hente sin del av frukten fra haven. Men de tok fatt i ham, slo ham og sendte ham tomhendt bort. Han sendte en annen tjener; ham slo de i hodet og skjelte ham ut. Enda en annen sendte han avsted; ham slo de ihjel. Og slik gikk det med mange: Noen skamslo de, og noen drepte de. Ennå hadde han én tilbake: sin egen sønn, som han holdt meget av. Ham sendte han da til sist avsted og tenkte: 'Min sønn vil de iallfall ha respekt for.' Men forpakterne sa til hverandre: 'Der har vi arvingen; kom, så slår vi ham ihjel, og arven blir vår.' Og dermed grep de ham og slo ham ihjel, og kastet ham ut av haven. - Hva gjør da vinhavens eier? Jo, han kommer og straffer forpakterne på livet, og lar andre overta vinhaven. Har dere ikke engang lest dette ordet i Skriften:

'Den sten som byggmestrene vraket, den er blitt husets hjørnesten. Ved Herren er dette skjedd; et under er det for oss å se.'»

Da ville de gjerne latt ham arrestere; men samtidig var de redde for folket. For de skjønte jo godt at det var dem lignelsen var myntet på. Så lot de ham være og gikk.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud sender mange mennesker i vår vei. La oss be om hjelp til å respektere dem alle:

L: For alle som forkynner Evangeliet,
at de alltid må være åpne
for Guds stemme og tale i verden.

L: For vårt samfunns ledere,
at de må respektere og forsvare
menneskelivet og den menneskelige verdighet.

L: For dem som lider vondt,
at de må oppleve solidaritet
både den fra Kristus og den fra Kristi disipler.

L: At vi må ta imot all den bistand Gud byr oss,
og at vår tro må bli utbygd med dyd og erkjennelse,
med fromhet og kjærlighet.

Barmhjertige Gud,
du kommer oss i møte gjennom forskjellige mennesker.
Gi oss del i din guddommelige natur.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styrk oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.