Jesu hellige navn (3. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan03)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Jesu hellige navn

Messens tekster

Inngangsvers

Fil 2,10–11

I Jesu navn skal alle ting bøye kne
i himmelen, på jorden og i dypet –
og hver en tunge skal forkynne:
Jesus Kristus er Herre! til Guds Faders ære.

Kirkebønn

Gud, du har grunnet menneskeslektens frelse på ditt Ords menneskevorden. Gi dine folk den barmhjertighet de søker, slik at alle får vite at det ikke finnes noe annet navn å påkalle enn din enbårne Sønns. Han som lever og råder …

Lesning

Fil 2,1–11
Vær ett i sjel og sinn!

Brødre, så ber jeg dere også, så sant Kristus er vår trøst, så sant kjærligheten gir oss mot, så sant vi eier et fellesskap i Ånden, så sant der finnes noen miskunn og noen medlidenhet – så gjør min glede fullkommen: Vær ett i den samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn! Gjør ingenting av tom forfengelighet eller personlig ærgjerrighet; tvert imot bør hver enkelt i ydmykhet sette de andre høyere enn seg selv; heller ikke må noen sette egen velferd først, men tvert imot ha øye for de andre.

La Kristi Jesu sinnelag prege deres ferd, – han som, skjønt av guddoms rang dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like! Nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden – ja, døden på et kors!

Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre – så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne – i himmelen, på jorden og i dypet – og hver en tunge skal forkynne: «Jesus Kristus er Herre!» – til Gud Faderens ære.

Responsoriesalme

Sal 8,4–5. 6–7. 8–9

Omkved: Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!

Når jeg ser din himmel, dine henders verk,
månen og stjernene som du har dannet,
hva er da et menneske at du tenker på ham,
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham,
kronet ham med herlighet og ære.
Du satte ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.

Småfe og okser i samlet flokk,
villdyr i skog og mark,
himmelens fugler og fisk i hav,
alt som farer på havets stier.

Halleluja

Matt 1,21

Halleluja. Det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd.
Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Halleluja.

Evangelium

Luk 2,21–24
De gav ham navnet Jesus

Da åtte dager var gått siden Maria hadde født sin sønn, sin førstefødte, og gutten skulle omskjæres, gav Maria og Josef ham navnet Jesus, – det navnet engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i sin mors liv.

Da så tiden som Moseloven foreskriver for en renselse, var over, tok de ham med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, i overensstemmelse med Herrens lov, der det heter: «Enhver førstefødt av mannkjønn skal være viet Herren,» – og for å ofre «et par turtelduer eller to dueunger», slik som Herrens lov sier.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Da Jomfru Marias førstefødte sønn var åtte dager gammel, fikk han navnet «Jesus», navnet som var nevnt av engelen og som gjengir det hebraiske navn «Jesjua» som betyr «Herren frelser». La oss vende oss til Jesus i bønn:

L: For Kirken som har fått i oppdrag
å forkynne ditt navn for alle folkeslag.

L: For alle med makt og myndighet
som en gang skal bøye seg i ditt navn.

L: For dem som lider på forskjellig vis,
at de må få merke oppreisningens kraft i ditt navn.

L: Om at vi alltid med frimodighet må bekjenne ditt navn
som ved dåpen ble gjort til vårt navn.

Himmelske Far,
du som fra gammelt av har lovet å frelse,
gi at vi må se din frelse i ham
som bærer Frelser-navnet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Vi bærer frem gaver gitt oss i din gavmildhet, Herre, og ber deg at slik som du har gitt Kristus et frelsernavn, han som ble lydig inntil døden, slik må du gi oss å tjene ved hans kraft. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 8,2

Herre, vår Herre,
stort er ditt navn over den vide jord.

Slutningsbønn

Herre, vi har frembåret denne offergave for din majestet til ære for Kristi navn. Vi ber deg at din nåde rikelig må strømme inn over oss slik at vi kan glede oss over at også våre navn er skrevet opp i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag