Jomfru Marias rene hjerte

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P106)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias rene hjerte

Lørdag etter annen søndag etter Pinse

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse;
jeg vil lovsynge Herren,
som har gjort vel imot meg.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i den salige Jomfru Marias hjerte gjorde du rede en verdig bolig for Den Hellige Ånd. Gi på hennes forbønn at også vi blir et levende tempel for din herlighet. Ved vår Herre …

Denne minnedag har eget obligatorisk Evangelium. Første lesning, responsoriesalme og halleluja nedenfor er derimot valgfritt.

Lesning

Jes 61,9–11
Jeg vil glede og fryde meg i Herren

Mitt folks ætt skal bli kjent blant folkeslagene, deres etterkommere blant folkene. Alle som ser dem, skal sanne at de er en ætt som Herren har velsignet.

Jeg vil glede og fryde meg i Herren, min sjel skal juble i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighets kappe, lik en brudgom som pryder sitt hode, lik en brud som pynter seg med sine smykker. For likesom jorden lar spirene vokse, som en hage lar vekstene gro, slik skal Herren vår Gud la rettferdighet spire frem og lovsang lyde for alle folkeslag.

Responsoriesalme

1 Sam 2,1. 4–5. 6–7. 8abcd

Omkved: Mitt hjerte fryder seg i Herren min Frelser.

Mitt hjerte fryder seg i Herren,
i Gud finner jeg min styrke.
Min munn er vidt opplatt mot mine fiender,
jeg jubler over min frelse.

Den mektiges bue er brutt, den svake omgjordet med styrke;
de mette lar seg leie for brød, de sultne slutter å streve.
Den barnløse blir mor til mange,
den som er rik på sønner, visner bort.

Det er Herren som råder over liv og død,
som fører ned i dødsriket og fører ut.

Han reiser arming opp av støv, av sølen fattig mann,
benker dem blant stormenn og gir dem hedersplass.

Halleluja

Jf. Luk 2,19

Halleluja. Salig er Jomfru Maria som gjemte på Guds ord
og grunnet på det i sitt hjerte. Halleluja.

Evangelium

Luk 2,41–51
Hun gjemte minnet om alt dette i sitt hjerte

Hvert år pleide Jesu foreldre å dra opp til Jerusalem på påskefesten; og det året han fylte tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de vendte hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De tenkte at han sikkert var med i reisefølget, og først en dagsreise på vei begynte de å lete etter ham blant slektninger og kjente. Men da de ikke fant ham, måtte de vende tilbake til Jerusalem og lete etter ham der.

Og tre dager senere kom de over ham i templet; der satt han blant de lærde, lyttet til dem og stilte dem spørsmål. Og alle som hørte ham, var ute av seg over hans forstand og over de svarene han gav.

Da hans foreldre så dette, ble de ganske bestyrtet, og hans mor utbrøt: «Barn, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige for deg.»

Han svarte: «Men hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg hører til der hvor min far er?» Men de forstod ikke hva han mente.

Deretter gikk han med dem hjem til Nasaret, og levde der som en lydig sønn.

Men hans mor gjemte minnet om alt dette i sitt hjerte.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Som den første blant Guds barn fikk Jomfru Maria i sitt hjerte del i sin sønns og Guds Sønns kjærlighet og renhet. La oss be om at den samme renhet også må gjennomtrenge våre hjerter:

L: For alle som er gitt ansvar for andre i Kirken,
at de må utøve ansvaret med den samme omsorg
som Jomfru Maria viste for Sønnen, Jesus Kristus.

L: For makthaverne i det verdslige samfunn,
at de med en mors kjærlighet må gjøre sin gjerning.

L: For dem som lider,
at de på Jomfru Marias forbønn
må få del i Guds barmhjertighet.

L: For oss når vi hører Jesu ord,
at vi som Jomfru Maria må bevare minnet om det i hjertet.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som ved din rensende kjærlighet og nåde
beredte Jomfru Maria til oppdraget å føde din Sønn,
rens også våre hjerter til å tjene deg rett.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de bønner og offergaver som dine troende bærer frem for deg på festen for den salige Jomfru Maria, Guds mor. Måtte de finne nåde hos deg og bringe oss din miskunnsrike hjelp. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 2,19

Maria gjemte alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.

Slutningsbønn

Herre, du som har gitt oss del i den evige gjenløsning: La oss som minnes din Sønns mor, få glede oss ved fylden av din nåde og kjenne din frelses vekst i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse