2. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U2.1.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 5,1–10

En yppersteprest blir alltid utkåret av sitt folks midte for å være menneskenes representant overfor Gud, og frembære for ham deres offergaver og deres sonoffer for sine synder. Og fordi han selv er menneske og den menneskelige skrøpelighet underlagt, vet han også å forstå og ta seg av de uvitende og villfarende; men derfor er det også han må frembære ofre, ikke bare for folkets, men tillike for sine egne synder. Denne verdighet er det ingen som tiltar seg selv; til den kalles man av Gud, slik som Aron ble det. Og på samme måte var det med Kristus; han tiltok seg ikke selv den yppersteprestelige heder, men fikk den av ham som sa til ham: «Du er min sønn, jeg har født deg idag - » og et annet sted: «Du er prest til evig tid, ifølge Melkisedeks orden.»

I sine levedager her på jorden bad og bønnfalt han ham som kunne frelse ham fra døden, under gråt og høy klage; og han ble bønnhørt, for sin fromhets skyld. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led; så, da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for enhver som gir seg inn under ham; og nå hilses han av Gud som yppersteprest ifølge Melkisedeks orden.

Responsoriesalme

Sal 109 (110)

Omkved: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis.

Herren sa til min Herre:
Sett deg ved min høyre hånd.
Til jeg får lagt dine fiender
til skammel for dine føtter.

Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion,
du skal herske blant dine fiender.
Kongsmakten er din fra opphavet av,
den hellige prydelse fra din gryende ungdom.

Herren har svoret, og han angrer det ikke:
«Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.»

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,18–22

En dag Johannes' disipler og fariseerne fastet, kom det noen til Jesus og spurte: «Hvordan har det seg at dine disipler ikke faster, når fariseerne og Johannes' disipler gjør det?» Jesus svarte: «Kan vel brudgommens venner faste, så lenge de har brudgommen blant seg? Nei, så lenge de er sammen med brudgommen, kan de ikke faste. Men det kommer en tid, da brudgommen skal bli tatt fra dem, og da, da kommer de til å faste. - Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på en gammel kappe, for da river det nye tøyet noe av det gamle med seg, så riften blir verre. Og ingen fyller ny vin på gamle skinnsekker, for da blir sekkene sprengt, og både de og vinen blir ødelagt. Nei, ny vin på friske skinnsekker!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Med Det gamle testamente som bakgrunn kom Jesus Kristus med Det nye testamente. La oss be til ham:

L: For den nye pakts prester,
at de i ett og alt må la seg prege av ham
som kalles den største og siste yppersteprest.

L: For alle som er tildelt makt og myndighet,
at de må utføre sine oppdrag i vissheten
om at alle har plikt til å lyde Gud,
og at vi skal stå til ansvar overfor Jesus Kristus.

L: For dem som blir foraktet
fordi de setter ham fremfor alt annet.

L: At vi må vise oss lydige mot Jesus Kristus,
og vise respekt for de prester
han har satt til å tjene blant oss.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Hellig Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus er brudgommen.
Hjelp oss, din Kirke, hans brud,
til å stole på ham i fryd og i glede.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig å feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag