20. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20.3.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 34,1–11

Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneske, profetér mot Israels hyrder! Profetér og si til dem: Så sier Herren Gud: Ve Israels hyrder, som røkter seg selv! Er det ikke saueflokken hyrdene skal røkte? Dere bruker melken til mat, dere tar ullen til klær, og dere slakter gjøfeet; men sauene gjeter dere ikke. Dere har ikke styrket de svake, ikke leget de syke, ikke forbundet dem som er skadet. De bortdrevne har dere ikke hentet tilbake, de bortkomne har dere ikke lett opp. Med makt og vold har dere kuet de friske. Så ble sauene mine spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde; de er blitt til føde for alle slags villdyr. Flokken min har gått seg vill og farer omkring på alle fjell og hauger. Den er spredt utover hele landet; det er ingen som spør eller leter efter den. Hør derfor Herrens ord, dere hyrder! Så sant jeg lever, sier Herren Gud; flokken min er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle slags villdyr, fordi den var uten hyrde. Mine hyrder spurte ikke efter flokken min; hyrdene røktet seg selv og ikke mine sauer.

Hør derfor Herrens ord, dere hyrder! Så sier Herren Gud: Jeg kommer over hyrdene og krever dem til regnskap for mine sauer. Jeg avsetter dem som gjetere; de skal ikke lenger røkte seg selv. Jeg vil berge mine sauer fra deres munn, så de ikke skal være til føde for dem. Så sier Herren Gud: Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem.

Responsoriesalme

Sal 22 (23)

Omkved: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile,
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.

For, Herre, du er med meg, din kjepp og din stav de trøster meg.
Du dekker mitt bord for fiendens øyne,
og salver mitt hode med olje.
Mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager.
Og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Matt 20,1–16

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til disiplene sine: «Himlenes rike kan lignes med en husbond som gikk ut ved daggry for å hyre folk til å arbeide i en vinmark han eide. Han kom overens med dem om en denar om dagen, og sendte dem så ut i vinmarken. Midt på formiddagen gikk han ut igjen, og fikk se noen andre, som stod arbeidsløse på torvet; han sa da til dem: 'Gå dere også bort i vinmarken min, - og en rimelig betaling skal dere få.' Og de gikk. Også ved middagstid og på ny ut på eftermiddagen gikk han ut og gjorde likedan. En time før solnedgang gikk han enda en gang ut, og fremdeles var det noen som stod der. Han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å bestille noe?' De svarer: 'Fordi ingen har gitt oss arbeid.' Han sier da: 'Så gå dere også bort i vinmarken.' Da det nå var blitt kvelden, sier husbonden til forvalteren: 'Rop inn arbeidsfolkene og gi dem lønnen, men begynn med de siste og gå så videre til de første!' De som var kommet sent på eftermiddagen, kom frem og fikk hver en denar. Så da de første kom, tenkte de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Da de så det, begynte de å mukke høylydt mot husbonden: 'De som kom sist, har ikke arbeidet mer enn en time, og så setter du dem likt med oss, som har slitt i solsteken hele dagen!' Da vendte husbonden seg til en av dem og svarte: 'Min venn, jeg gjør deg ikke noen urett. Var det ikke en denar vi kom overens om? Så ta det som tilkommer deg, og gå hjem. Men om jeg ønsker å gi sistemann her like så meget som deg, - har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil med det som er mitt? Eller skal min godhet gjøre deg ond?' - Og det er slik de siste skal bli de første, og de første de siste.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede medkristne! Vår Herre og Frelser er gitt all makt i himmel og på jord. La oss be om Herrens miskunn for alle som er kalt til å gjøre hans gjerning her i tiden:

L: For Kirkens hyrder og andre ledere,
at de må få nåde til å vokte hjorden med troskap.

L: For konger og andre herskere i samfunnet,
at de aldri må glemme sitt ansvar innfor Gud.

L: For dem som lider som følge av arbeidsledighet,
at de må bevare selvrespekten og ønsket om arbeid.

L: For oss som søker å tjene Herren på dette sted,
at vi aldri må glemme hans suverenitet.

Barmhjertige Gud,
du som lønner rettferdig og gir nåde i rikt monn,
vi ber om at din Sønn må lære oss å tjene rett.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag