23. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U23.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Kor 5,1–8

Brødre, man hører om at usedeligheten trives blant dere, - og det i former som ikke engang sees blant hedningene. Det går jo så langt at en av dere lever med sin stemor!

Men til tross for det, er dere like krye, - mens dere i virkeligheten burde holdt sorg, og fått den skyldige utstøtt fra deres samfunn! Selv er jeg riktignok legemlig fraværende. Men i ånden er jeg til stede, og min dom over den som har begått dette, er allerede felt, som om jeg var personlig blant dere: Når dere er forsamlet i vår Herre Jesu Kristi navn, skal også jeg i ånden være til stede, og forenet i vår Herre Jesu Kristi kraft skal vi overgi denne mann til Satan, for at hans legeme skal gå under, men hans ånd bli frelst på Herrens Dag.

Nei, dere har så visst ingen ting å rose dere av! Dere vet da at et lite grann gjær er nok til å gjennomsyre en hel deig? Fei da ut all gammel gjær, så dere kan bli en ny og frisk deig, og svare til hva dere er: usyret påskebrød. Vårt påskelam, Kristus, er jo ofret. Og så la oss holde høytid, ikke med den gamle surdeigen, ikke med ondskapens og lastens gjær, men med usyret brød: i renhet og sannhet.

Responsoriesalme

Sal 5

Omkved: Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud.

Du er ingen Gud som tåler spott,
den onde får ikke gjeste deg.
Ingen dåre tør stå frem for dine øyne,
du hater hver udådsmann.

Du lar løgneren gå til grunne,
for sviker og voldsmann har Herren avsky.
Alle du tar i ditt vern,
skal glede seg og juble i all tid.

Du beskytter dem,
og de fryder seg i deg,
de som elsker ditt navn.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,6–11

En sabbat da Jesus gikk i synagogen for å undervise, var det en mann der hvis høyre hånd var vissen. Og de lovkyndige og fariseerne holdt øye med ham for å se om han ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Men han, som visste hva de tenkte, sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg opp og kom frem hit.» Han reiste seg da, og kom frem. Jesus sa: «Nå spør jeg dere, hva er tillatt på sabbaten: Å gjøre godt eller å volde skade, å frelse liv eller la liv gå til grunne?» Og med et blikk rundt på dem alle sa han til mannen: «Rekk hånden din ut.» Han gjorde det, og hånden ble god igjen. Men de andre ble helt fra seg av raseri og diskuterte med hverandre hva de vel skulle gjøre med Jesus.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus Kristus har gjennom ord og gjerning vist oss Guds bud og kjærlighet. La oss i tillit til ham vende oss til Gud i bønn:

L: For dem i Kirken som er satt til å tukte og trøste,
om visdom fra Kristus som lærte oss Guds kjærlighet.

L: Om at sann solidaritet må utvikles i det borgerlige samfunn,
og om nåde for Kirken til selv å fremme solidariteten.

L: For alle som har problemer med sine hender,
om hjelp og helbred.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at den (det) må gjennomsyres av det gode.

Himmelske Far,
du lar oss få smake din godhet
gjennom Kristus og de hellige.
Gi at vi selv må preges av den samme godhet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag