15. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 19. apr. 2022 kl. 21:50 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

Jes 38,1–6.21–22.7–8

På den tid ble kong Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa: «Så sier Herren: Du må ordne dine saker, for du skal dø; du blir ikke frisk igjen.» Da snudde Hiskia ansiktet mot veggen og bad til Herren. «Å, Herre,» sa han, «kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med udelt hjerte, og gjort det som godt er i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt.

Da kom Herrens ord til Jesaja: «Gå og si til Hiskia: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Se, jeg legger enda femten år til din levetid. Jeg skal berge deg og denne byen fra assyrerkongens hånd, og jeg vil verne denne by.» Jesaja sa da: «Kom hit med en fikenkake og stryk den over byllen, så blir han frisk igjen.» Hiskia sa: «Hva skal jeg ha til tegn på at jeg kan gå opp til Herrens hus?» Jesaja svarte: «Dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han nå har sagt: Se, jeg lar skyggen på strekene av Akas' solur gå så mange streker tilbake som den har flyttet seg nedover med solen, to streker tilbake.» Og solen gikk tilbake på soluret de to streker som den hadde flyttet seg nedover.

Responsoriesalme

Jes 38,10.11.12abcd.16

Omkved: Herre, du gir meg livet igjen, og min sorg skal vendes til glede.

Jeg sa: I mitt livs beste dager må jeg gå bort,
bo resten av mitt liv ved dødsrikets porter.
Jeg sa: Herren får jeg ikke lenger se i de levendes land,
jordens folk blir skjult for mine øyne.

Min bolig er revet bort som hyrdens telt,
mitt liv ruller du sammen som veveren og skjærer av tråden.
Herre, for deg lever min ånd og mitt hjerte,
du vil helbrede meg og gi meg livet.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,1–8

På den tid hendte det at Jesus vandret gjennom kornmarkene på en sabbat. Hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og spise dem. Men fariseerne som så det, sa til ham: «Der gjør dine disipler noe som ikke er tillatt på sabbaten.» Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde, da han var sulten, han og folkene hans? Hvordan han gikk inn i Guds hus og spiste av skuebrødene, som hverken han eller hans følge hadde lov til å spise, - bare prestene? Eller har dere ikke lest i Loven at prestene i templet kan bryte sabbaten uten dermed å være skyldige? Og det sier jeg dere, at her er noe større enn templet. Og hvis dere hadde skjønt hva meningen er med dette ordet: 'Miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha' - da ville dere ikke ha fordømt folk som er uten skyld. Menneskesønnen er nemlig herre over sabbaten.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! De hellige sakramenter og sakramentalier er innstiftet for å føre oss nærmere Gud. La oss be om hjelp til å bruke dem rett:

L: For Kirken som feirer den hellige Eukaristi,
at brødet og vinen, Kristi legeme og blod,
må være til forsoning, trøst og håp.

L: For vår konge (dronning) N., for den kongelige familie,
og for alle andre med stort samfunnsansvar,
at de i ydmykhet må søke Guds velsignelse i Kirken.

L: For oss når vi trenger ytre hjelp,
at Kirkens ritualer og symboler,
ikke må hindre, men fremme slik hjelp.

L: For oss når vi har det vondt,
at vi må være snare til å søke hjelp.

Allmektige Gud,
du kommer oss i møte ved din Kirkes tjenester.
Vi ber deg gi oss å nytte disse
på en rett og fruktbar måte.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag