15. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

Jes 7,1–9

På den tid da kong Akas, sønn av Jotam, Ussias sønn, var konge i Juda, drog Resin, kongen i Aram, sammen med kongen i Israel, Pekah, sønn av Remalja, opp mot Jerusalem for å angripe byen. Men han greide ikke å komme til med noe angrep.

Det ble meldt til Davids hus: «Arameerne har slått leir i Efraim!» Da skalv både kongens og folkets hjerte, likesom trærne i skogen skjelver for vinden. Da sa Herren til Jesaja: «Gå og møt Akas, du og din sønn Sjear-Jasjub, ved enden av vannledningen fra Øvredammen, på veien til Blekevollen! Og du skal si til ham: Ta deg i vare og hold deg i ro! Frykt ikke, og mist ikke motet for disse to rykende vedskiene, for Resins og Arams og Remaljasønnens brennende harme! For arameerne har lagt onde planer mot deg, sammen med Efraim og Remaljas sønn. De sier: La oss dra mot Juda og sette skrekk i folket, legge landet under oss og gjøre Tabe'els sønn til konge der!»

Men så sier Herren Gud: «Det skal ikke vare ved, og slik skal det ikke være at Damaskus er Arams hode og Resin høvding over Damaskus – om sekstifem år er Efraim knust, så det ikke lenger er et folk, at Samaria er Efraims hode og Remalja-sønnen høvding over Samaria. Vil dere ikke tro, skal dere ikke bestå.»

Responsoriesalme

Sal 47 (48)

Omkved: Herren samler sitt folk og skjenker det sin glede.

Stor er Herren og høylovet i Guds stad,
hans hellige fjell, Sions berg.
Kneisende reiser det seg,
en glede for all jorden.

Gud bor i stadens midte,
han har vist seg som dens vern.
For jordens konger samlet seg,
de rykket frem i flokk.

Men da de så ham, vek de tilbake,
slått av redsel flyktet de i hast.
De ble grepet av beven, av angst som hos en fødende kvinne.
Vinden fra øst knuste deres skip.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst i dag. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,20–24

På den tid gav Jesus seg til å refse de byene hvor de fleste av hans undergjerninger hadde funnet sted, fordi de ikke hadde villet omvende seg: «Ve deg, Korazin! Ve deg, Betsaida! Om de undergjerninger dere har opplevd, var skjedd i Tyros eller Sidon, ville de forlengst ha vendt om og kledd seg i sekk og aske. Og det sier jeg, at på Dommens dag skal Tyros og Sidon slippe lettere enn dere. Og du Kafarnaum, så du tror du skal heve deg like til himmelen? Nei, til dødsriket skal du bli styrtet ned! For om de undergjerninger som du har opplevd, var skjedd i Sodoma, ville den ha stått den dag i dag. Så det sier jeg, at på Dommens dag skal selv Sodomas land slippe lettere enn du.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ingen av oss har noe virkelig håp eller garanti for fremtiden – uten Gud. La oss be om hans nåde og barmhjertighet:

L: For Kirkens skriftefedre og andre sjelesørgere,
at de må fremholde Guds trøst,
også for dem som er havnet opp i de verste forhold.

L: For statens ledere
når de hverken vet ut eller inn,
at de må finne trøst hos Gud og gjennom hans Kirke.

L: For enhver som ikke vet hvor han skal søke tilflukt,
at han må oppleve Guds barmhjertige omsorg.

L: For oss som bekjenner oss til Kristus,
at vi ikke må vise oss hovmodige.

Barmhjertige Gud,
du som elsker alle mennesker,
vi ber deg gi oss alle den hjelp vi trenger
når vi har det vondt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag