De uskyldige barn i Betlehem (28. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des28)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: De uskyldige barn i Betlehem

Martyrer

Messens tekster

Inngangsvers

De uskyldige barn ble drept for Kristi skyld.
Nå følger de ham som er Lammet uten lyte,
og synger uten opphør: Ære være deg, Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Evige Gud, på denne dag forkynte de uskyldige barn din pris, ikke med ord, men med sitt blod. Vi ber deg: Gi at vi med våre liv må vitne om den tro vi her bekjenner. Ved vår Herre …

Lesning

1 Joh 1,5–2,2
Vi blir renset for all synd, ved Jesu, hans Sønns blod

Mine kjære!

Dette er det budskap vi har hørt av Jesus Kristus, og som vi bringer videre til dere: At Gud er Lys, og noe mørke fins ikke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men samtidig vandrer i mørket, da er vi løgnere og følger ikke sannheten. Men vandrer vi i Lyset, slik som han selv er i Lyset, da har vi samfunn med hverandre; da blir vi renset for all synd, ved Jesu, hans Sønns blod.

Dersom vi sier at vi ikke har noen synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten bor ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, da tar han våre synder fra oss og tvetter all vår ondskap av. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord bor ikke i oss.

Mine små barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen allikevel synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er sonofferet for våre synder – ja, ikke bare våre, men hele verdens.

Responsoriesalme

Sal 124 (123),2–3. 4–5. 7b–8

Omkved: Vår sjel er som en fugl, fridd fra jegerens snare.

Hadde Herren ikke vært med oss
da folkene reiste seg mot oss,
levende hadde de slukt oss.

Da deres vrede bølget omkring oss,
ville flommen lukket seg over oss.
En rivende strøm hadde overskyllet oss,
skummende vannmasser dekket oss.

Snaren er sønderrevet,
og vi er sluppet fri.
Vår hjelp er i Herrens navn,
han som skapte himmel og jord.

Halleluja

Halleluja. Deg lover vi Herre, vår Gud;
deg priser martyrenes mektige skare. Halleluja.

Evangelium

Matt 2,13–18
Herodes slo i hjel alle guttebarn i Betlehem

Da stjernetyderne var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i drømme, og sa til ham: «Bryt opp, ta med deg Barnet og dets mor, og flykt til Egypt. Og bli der inntil jeg sier fra. For Herodes kommer til å ettersøke Barnet for å slå det i hjel.»

Han brøt da opp, tok Barnet og dets mor med seg og drog samme natt avsted til Egypt, hvor han ble til Herodes var død. Slik skulle det ordet gå i oppfyllelse, som Herren har talt ved profeten: «Fra Egypt kalte jeg min sønn.»

Men da Herodes forstod at han var blitt narret av stjernetyderne, ble han rasende, og sendte ut ordre om å slå i hjel alle guttebarn i Betlehem og hele omegnen på to år og derunder – ut fra det tidspunktet som stjernetyderne hadde angitt ham.

Slik gikk det ordet i oppfyllelse, som er talt ved profeten Jeremia: «En røst høres i Rama, gråt og høy klage, Rakel gråter over sine barn, utrøstelig, for de er ikke mer.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Kirken feirer i dag festen for de uskyldige barn i Betlehem. La oss vende oss til Jesus Kristus:

L: For Kirkens arbeid blant små barn,
om kjærlighet, forstand og utholdenhet.

L: For statlige myndigheter,
om en særskilt omsorg for de svakeste iblant oss.

L: For fødte og ufødte barn
som trues av overlast og utryddelse,
om hjelp og bistand
på forbønn av de uskyldige barn fra Betlehem.

L: For dem iblant oss som sørger
fordi de har mistet fødte eller ufødte barn,
om hjelp fra Guds Sønn
som ble født som et barn i Betlehem.

Barmhjertige Gud,
du som elsker alle mennesker,
hør våre bønner for de minste
som lider i dagens verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver fra oss, dine tjenere. Rens oss ved disse mysterier, du som ved dine sakramenter rettferdiggjør også de små barn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Åp 14,4

Disse er kjøpt fri fra menneskeslekten
som en førstegrøde for Gud og Lammet.
Disse er de som følger Lammet hvor det enn går.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt sakrament på festen for de barn som uten ord vitnet om din Sønn og vant martyrkronen ved hans fødsel. Vi ber deg: Gi oss, dine troende, del i frelsens rikdom. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse