29. desember

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des29F)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Joh 3, 16

Så høyt har Gud elsket verden
at han gav sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham,
ikke skal fortapes,
men ha evig liv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og usynlige Gud, du jaget verdens mørke på flukt da du sendte oss Kristus, det sanne lys. La ditt åsyn stråle over oss, så vi med samstemmig jubel kan lovprise din enbårne Sønns fødsel, han som lever og råder…

Lesning

1 Joh 2,3–11

Mine kjære, på dette skal vi kunne vite om vi virkelig kjenner Jesus: Er det så at vi holder fast ved hans bud? Den som sier at han kjenner ham, men ikke følger hans bud, han er en løgner, og i ham bor sannheten ikke. Den mann derimot som holder fast ved hans bud, i ham har Guds kjærlighet virkelig nådd sitt mål. Dette er tegnet på at vi er i ham. Den som mener at han er i ham, han må også selv leve slik som han levde. Mine kjære, det er ikke noe nytt bud jeg skriver til dere om, det er det samme gamle, som dere har hatt fra første stund. Det gamle bud er det ord dere har hørt. Og dog er det et nytt bud jeg bringer, for nå er det virkeliggjort, både i ham og i dere; mørket viker, og det sanne lys skinner allerede!

Den som sier at han er i lyset, men hater sin bror, han er fremdeles i mørket. Den som elsker sin bror, han lever i lyset, og han har intet han kan snuble over. Men den som hater sin bror, han er i mørket, og vandrer i mørket, uten å vite hvor han går hen, for mørket har blindet hans øyne.

Responsoriesalme

Sal 95(96)

Omkved: Himmelen glede seg, jorden juble.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Herren er himmelens skaper.
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Evangelievers

Halleluja. Et lys som åpenbarer deg for hedningene, en herlighetsglans om ditt folk Israel. Halleluja.

Evangelium

Luk 2,22–35

Da den tiden som Moseloven foreskriver for en renselse, var over, tok foreldrene Jesus med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, i overensstemmelse med Herrens lov, der det heter: «Enhver førstefødt av mannkjønn skal være viet Herren,» - og for å ofre «et par turtelduer eller to dueunger», slik som Herrens lov sier.

Nå var der i Jerusalem en rettskaffen og gudfryktig mann ved navn Simeon. Han ventet på Israels trøst, og den hellige Ånd var over ham. Ja, den hellige Ånd hadde latt ham vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Salvede. Drevet av Ånden kom han nå til templet. Og idet foreldrene førte barnet inn for å utføre det som Loven påbød, tok han det i sine armer, priste Gud og sa:

«Nå, Herre, kan du la din tjener fare i fred, for ditt løfte er oppfylt! For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort rede for alle folkeslag: Et lys som åpenbarer deg for hedningene, en herlighetsglans om ditt folk Israel.»

Og hans far og mor var fulle av undring over det som ble sagt om ham. Men Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Dette barnet skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel, - et tegn det skal stå strid om. Ja, også ditt hjerte skal bli rammet av et sverd! Og hva menneskene bærer i sitt indre, skal da komme for en dag.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre! Som svar på menneskenes lengsel ble Guds Sønn menneske. La oss vende oss til ham og rope «Frels oss ved din fødsel»:

L: For alle i Kirken som lik Simeon venter på Guds trøst,
om Den Hellige Ånds hjelp
til lovprisning, bønn og utholdenhet.

L: For dem som har ansvar i det borgerlige samfunn,
at de må fylles med kjærlighet fra Gud som ble menneske,
og holde fast ved hans bud.

L: For de gamle og lidende,
om trøst og hjelp fra løftenes Gud.

L: For de yngre som har lært Guds kjærlighet å kjenne,
om hjelp til å sette de eldre høyt.

Himmelske Far, Israels Gud,
du som lot Simeon få se din Sønn,
gi også oss å se ham og holde hans bud.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i mot våre gaver, for i dem møtes på underfullt vis vår ringhet med din allmakt. Som vi ofrer dine gaver til deg, gi du deg selv som gave til oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1, 78

Ved Guds barmhjertighet og miskunn
har en sol fra det høye gjestet oss.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg: La vårt liv alltid styrkes av den uuttømmelige kraft i dine hellige sakramenter.
Ved Kristus, vår Herre.